De boodschap van de bijeengekomen vakbonden klonk luid en duidelijk. "De directies van ING en AXA (waar 650 banen op de tocht staan, red.) zullen het gemeenschappelijk syndicaal front op hun weg vinden", verklaarde Jean-Michel Cappoen, algemeen secretaris van de socialistische bediendebond BBTK. De vakbonden zullen nu samen een actieplan uitwerken. Ook de regering-Michel, die de 38-urige werkweek wil aanpassen, kreeg het nogmaals te verduren. "Het is duidelijk dat niemand lessen heeft getrokken uit Ford Genk en gelijkaardige dossiers. De regering moet een proactieve houding aannemen en geen reactieve", klonk het bij Maarten Dedeyne van de liberale ACLVB. Maandag en dinsdag wordt de ondernemingsraad bijeengeroepen. De secretarissen van de vakbonden hebben evenwel nog geen officiële uitnodiging ontvangen. Ook werknemers van Record Bank, een filiaal dat zal worden geïntegreerd in ING, hebben de oproep tot actievoeren beantwoordt. ING kondigde maandag de intentie tot collectief ontslag aan van 3.150 voltijdse equivalenten in België. Samen met 350 natuurlijke afvloeiingen dit jaar, verdwijnen er tegen eind 2021 3.500 banen. De helft van de kantoren (van ING en Record Bank samen) zal verdwijnen. (Belga)

De boodschap van de bijeengekomen vakbonden klonk luid en duidelijk. "De directies van ING en AXA (waar 650 banen op de tocht staan, red.) zullen het gemeenschappelijk syndicaal front op hun weg vinden", verklaarde Jean-Michel Cappoen, algemeen secretaris van de socialistische bediendebond BBTK. De vakbonden zullen nu samen een actieplan uitwerken. Ook de regering-Michel, die de 38-urige werkweek wil aanpassen, kreeg het nogmaals te verduren. "Het is duidelijk dat niemand lessen heeft getrokken uit Ford Genk en gelijkaardige dossiers. De regering moet een proactieve houding aannemen en geen reactieve", klonk het bij Maarten Dedeyne van de liberale ACLVB. Maandag en dinsdag wordt de ondernemingsraad bijeengeroepen. De secretarissen van de vakbonden hebben evenwel nog geen officiële uitnodiging ontvangen. Ook werknemers van Record Bank, een filiaal dat zal worden geïntegreerd in ING, hebben de oproep tot actievoeren beantwoordt. ING kondigde maandag de intentie tot collectief ontslag aan van 3.150 voltijdse equivalenten in België. Samen met 350 natuurlijke afvloeiingen dit jaar, verdwijnen er tegen eind 2021 3.500 banen. De helft van de kantoren (van ING en Record Bank samen) zal verdwijnen. (Belga)