Volgens vakbondssecretaris Patrick Vanderhaeghe van het ACV worden de volgende dagen de modaliteiten van het akkoord besproken.

De directie van Godiva kondigde in maart aan dat ze de verpakkingsafdeling in Koekelberg wilde sluiten. Daarrdoor verloren 87 arbeiders en 3 bedienden hun job.

Door het voorstel van de sociaal bemiddelaar kunnen 12 van
de getroffen arbeiders worden overgeplaatst naar de productieafdeling. Bovendien gaat het bedrijf een aanvraag indienen tot om andere werknemers de kans te geven met brugpensioen te gaan vanaf 52 jaar. Daarvoor komen 69 arbeiders in aanmerking. Op die manier zou het aantal gedwongen ontslagen kunnen worden beperkt tot 6 arbeiders en 3 bedienden.

Voolgens Vanderhaeghe wordt ook de mogelijkheid onderzocht om werknemers uit andere afdelingen die met brugpensioen willen gaan, te vervangen door personeel uit de verpakkingsafdeling. De werkgever belooft ook vorming en begeleiding, blijkt uit het ontwerpakkoord.

De werknemers die niet aan de ontslagronde ontsnappen, hebben recht op vier keer de sectorale opzegvergoeding plus minstens 90 uur individueel outplacementbegeleiding.

De aangekondigde herstructurering bij Godiva leidde de voorbije tot staking en blokkade. Als reactie op de blokkade door een stakerspost, besliste de directie om werkwilligen buiten te sluiten. Het personeel zal voor die periode van lock-out worden uitbetaald.

Volgens vakbondssecretaris Patrick Vanderhaeghe van het ACV worden de volgende dagen de modaliteiten van het akkoord besproken.De directie van Godiva kondigde in maart aan dat ze de verpakkingsafdeling in Koekelberg wilde sluiten. Daarrdoor verloren 87 arbeiders en 3 bedienden hun job. Door het voorstel van de sociaal bemiddelaar kunnen 12 van de getroffen arbeiders worden overgeplaatst naar de productieafdeling. Bovendien gaat het bedrijf een aanvraag indienen tot om andere werknemers de kans te geven met brugpensioen te gaan vanaf 52 jaar. Daarvoor komen 69 arbeiders in aanmerking. Op die manier zou het aantal gedwongen ontslagen kunnen worden beperkt tot 6 arbeiders en 3 bedienden. Voolgens Vanderhaeghe wordt ook de mogelijkheid onderzocht om werknemers uit andere afdelingen die met brugpensioen willen gaan, te vervangen door personeel uit de verpakkingsafdeling. De werkgever belooft ook vorming en begeleiding, blijkt uit het ontwerpakkoord. De werknemers die niet aan de ontslagronde ontsnappen, hebben recht op vier keer de sectorale opzegvergoeding plus minstens 90 uur individueel outplacementbegeleiding. De aangekondigde herstructurering bij Godiva leidde de voorbije tot staking en blokkade. Als reactie op de blokkade door een stakerspost, besliste de directie om werkwilligen buiten te sluiten. Het personeel zal voor die periode van lock-out worden uitbetaald.