De vakbonden gaan zich nu beraden of de mogelijkheid bestaat om een kort geding aan te spannen tegen de directie, omdat die de procedure van de wet-Renault niet zou hebben nageleefd. De directie wil het callcenter tegen 1 september sluiten.

"Voor de eenzijdige afsluiting van de informatie- en consultatiefase door de directie zijn er weliswaar precedenten, maar het is bij mijn weten de eerste keer dat een directie bij een collectief ontslag weigert over een sociaal plan te onderhandelen", aldus vakbondssecretaris Frederic De Clerck (VSOA).

In een mededeling liet de directie weten dat ze de wettelijke verplichtingen heeft nageleefd. Vakbondsman De Clerck betwist dat. "Het kan niet dat men enkel aan diegenen die vrijwillig ontslag nemen, opzegvergoedingen betaalt op basis van de formule-Claeys en aan anderen enkel de wettelijke minima. Wie zelf ontslag neemt wordt immers gesanctioneerd door de RVA", verduidelijkt De Clerck. Enkel wie uitzicht heeft op ander werk is inmiddels ingegaan op het directievoorstel om ontslag te nemen in ruil voor een opzegvergoeding.

Nieuwe vakbondsacties worden niet uitgesloten.

De vakbonden gaan zich nu beraden of de mogelijkheid bestaat om een kort geding aan te spannen tegen de directie, omdat die de procedure van de wet-Renault niet zou hebben nageleefd. De directie wil het callcenter tegen 1 september sluiten. "Voor de eenzijdige afsluiting van de informatie- en consultatiefase door de directie zijn er weliswaar precedenten, maar het is bij mijn weten de eerste keer dat een directie bij een collectief ontslag weigert over een sociaal plan te onderhandelen", aldus vakbondssecretaris Frederic De Clerck (VSOA). In een mededeling liet de directie weten dat ze de wettelijke verplichtingen heeft nageleefd. Vakbondsman De Clerck betwist dat. "Het kan niet dat men enkel aan diegenen die vrijwillig ontslag nemen, opzegvergoedingen betaalt op basis van de formule-Claeys en aan anderen enkel de wettelijke minima. Wie zelf ontslag neemt wordt immers gesanctioneerd door de RVA", verduidelijkt De Clerck. Enkel wie uitzicht heeft op ander werk is inmiddels ingegaan op het directievoorstel om ontslag te nemen in ruil voor een opzegvergoeding. Nieuwe vakbondsacties worden niet uitgesloten.