Volgens De Bruyn roepen vakbonden BBTK en ACV op tot de staking omdat de directie de cao rond de loonvoorwaarden eenzijdig opzegt en een nieuw loonsysteem wil invoeren. De twee bonden vinden het huidige voorstel daarover onaanvaardbaar. In een gezamenlijke ledenvergadering zou de werknemersvertegenwoordiging de volle steun van de aanwezigen verkregen hebben. De directie wou niet ingaan op de eis om de cao in te trekken, een voorwaarde voor de bonden om "in een gezond klimaat te onderhandelen". BBTK-afgevaardigde De Bruyn voert aan dat er te weinig budget wordt uitgetrokken voor het nieuwe systeem. "Het opzeggen van een belangrijke cao versnelt de invoering niet, het blokkeert juist alle mogelijkheden om er over in dialoog te gaan. De frustraties over het beleid van onze directie en HR slepen al lang aan bij het personeel, deze poging om onbeschaamd in onze lonen te snijden botst op zwaar verzet", zegt hij in een persbericht. Bij Belgoprocess werken ongeveer driehonderd werknemers. Naast de verwerking en tijdelijke opslag van radioactief afval staat het bedrijf in voor de ontmanteling van uit dienst genomen nucleaire installaties. De directie reageert zondagavond dat "qua veiligheid al alle nodige maatregelen zijn getroffen". Directeur Wim Van Laer legt uit dat het de bedoeling was om tegen midden 2018 een nieuw loonmodel in te voeren, waarbij criteria als competenties aan belang zouden winnen ten opzichte van anciënniteit en leeftijd. "Onze leidraad was dat het nieuwe model geen besparing mocht zijn, maar het mocht evenmin duurder worden. De vakbonden wilden niet binnen dat kader blijven. Zo hebben we ons vastgereden." De directie besliste vervolgens nieuwe werknemers vanaf 2019 te zullen verlonen volgens het nieuwe model en zegde daarom de cao op. Voor de bestaande werknemers blijft het oude model wel gelden, benadrukt Van Laer. "Het belangrijkste is dat we nu opnieuw rond de tafel gaan zitten. We gaan het niet oplossen aan de poorten van het bedrijf. Vroeg of laat moet de knoop doorgehakt worden over het nieuwe model." (Belga)

Volgens De Bruyn roepen vakbonden BBTK en ACV op tot de staking omdat de directie de cao rond de loonvoorwaarden eenzijdig opzegt en een nieuw loonsysteem wil invoeren. De twee bonden vinden het huidige voorstel daarover onaanvaardbaar. In een gezamenlijke ledenvergadering zou de werknemersvertegenwoordiging de volle steun van de aanwezigen verkregen hebben. De directie wou niet ingaan op de eis om de cao in te trekken, een voorwaarde voor de bonden om "in een gezond klimaat te onderhandelen". BBTK-afgevaardigde De Bruyn voert aan dat er te weinig budget wordt uitgetrokken voor het nieuwe systeem. "Het opzeggen van een belangrijke cao versnelt de invoering niet, het blokkeert juist alle mogelijkheden om er over in dialoog te gaan. De frustraties over het beleid van onze directie en HR slepen al lang aan bij het personeel, deze poging om onbeschaamd in onze lonen te snijden botst op zwaar verzet", zegt hij in een persbericht. Bij Belgoprocess werken ongeveer driehonderd werknemers. Naast de verwerking en tijdelijke opslag van radioactief afval staat het bedrijf in voor de ontmanteling van uit dienst genomen nucleaire installaties. De directie reageert zondagavond dat "qua veiligheid al alle nodige maatregelen zijn getroffen". Directeur Wim Van Laer legt uit dat het de bedoeling was om tegen midden 2018 een nieuw loonmodel in te voeren, waarbij criteria als competenties aan belang zouden winnen ten opzichte van anciënniteit en leeftijd. "Onze leidraad was dat het nieuwe model geen besparing mocht zijn, maar het mocht evenmin duurder worden. De vakbonden wilden niet binnen dat kader blijven. Zo hebben we ons vastgereden." De directie besliste vervolgens nieuwe werknemers vanaf 2019 te zullen verlonen volgens het nieuwe model en zegde daarom de cao op. Voor de bestaande werknemers blijft het oude model wel gelden, benadrukt Van Laer. "Het belangrijkste is dat we nu opnieuw rond de tafel gaan zitten. We gaan het niet oplossen aan de poorten van het bedrijf. Vroeg of laat moet de knoop doorgehakt worden over het nieuwe model." (Belga)