"Er zijn andere, meer pertinente kwesties", aldus de vicepremier. "Zoals die over de inflatie. Ik heb aan een groep experten gevraagd om zich te buigen over de dienstensector: hoe kan het dat in België de inflatie hoger is dan in onze buurlanden?" Peeters, die de resultaten verwacht tussen nu en "eind februari, begin maart" zegt dat andere cruciale dossiers "de barema's en anciënniteit" zijn. "Het is tijd om de relatie tussen lonen en anciënniteit naar de twintigste eeuw te halen. We gaan proberen het sociaal debat op dat punt te stimuleren." (Belga)

"Er zijn andere, meer pertinente kwesties", aldus de vicepremier. "Zoals die over de inflatie. Ik heb aan een groep experten gevraagd om zich te buigen over de dienstensector: hoe kan het dat in België de inflatie hoger is dan in onze buurlanden?" Peeters, die de resultaten verwacht tussen nu en "eind februari, begin maart" zegt dat andere cruciale dossiers "de barema's en anciënniteit" zijn. "Het is tijd om de relatie tussen lonen en anciënniteit naar de twintigste eeuw te halen. We gaan proberen het sociaal debat op dat punt te stimuleren." (Belga)