"Als liberaal ben ik geen voorstander van quota", onderstreept Ceysens. "Ik zou liever zien dat de bedrijven door zelfregulering komen tot meer genderdiversiteit." Maar de feiten wijzen uit dat de ondernemingen er nauwelijks werk van maken. Vrouwen blijven sterk ondervertegenwoordigd in het bestuur van onze topondernemingen. Dat kan Ceysens nu ook met de cijfers in de hand bewijzen.

De Vlaamse liberale politica en voormalig minister van Economie publiceerde zopas een Belgian Female Board Index, naar het voorbeeld van de Dutch Female Board Index. In Nederland bestaat het onderzoek al sinds 2007. Het wordt jaarlijks uitgevoerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam, die zich daarvoor baseert op de publiek verspreide informatie van de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen.

Aan de studie van Ceysens namen bedrijven op vrijwillige basis deel. Van de 144 Belgische beursgenoteerde ondernemingen die ze deze zomer aanschreef, antwoordden er 82 (of 57 procent). Van die 82 zijn er 34 waarvan de raad van bestuur volledig uit mannen bestaat.

"Dat betekent dat bij 41 procent van de Belgische beursgenoteerde bedrijven geen enkele vrouw opgenomen is in de raad van bestuur. Nochtans schrijven die ondernemingen in hun jaarverslag dat ze de corporategovernancecode respecteren. En in die code staat dat ze aandacht moeten hebben voor genderdiversiteit."

Bovendien is die 41 procent een forse onderschatting. In Nederland, waar alle ondernemingen onderzocht worden, heeft 61 procent geen vrouw in directie of bestuur. Als we in België de bedrijven zouden meerekenen die niet geantwoord hebben op Ceysens' enquête, komen we wellicht op of boven het Nederlandse cijfer uit.

Ceysens wijst erop dat als bedrijven de corporategovernancecode respecteren, ze dat in zijn totaliteit moeten doen: "De code is wat mij betreft één en ondeelbaar. Je kunt niet zeggen: ik neem de voorschriften en aanbevelingen ernstig, behalve die over diversiteit, daar veeg ik mijn voeten aan. Als ondernemingen niet bereid zijn daarvoor inspanningen te doen, moeten ze er maar voor uitkomen en er zich voor verantwoorden."

Commissie

De commissie voor corporate governance is zich van het probleem bewust. Ze kwam begin oktober voor het eerst in haar nieuwe samenstelling samen. Onder leiding van voorzitter Herman Daems werd beslist om 'mogelijke initiatieven voor een betere representativiteit van vrouwen in raden van bestuur' te onderzoeken.

Daar is Ceysens verheugd over. "Beursgenoteerde bedrijven doen een beroep op het publieke spaarwezen en maken op die manier deel uit van het publieke debat. Zij moeten begrijpen dat het opleggen van quota voor de vertegenwoordiging van vrouwen als een zwaard van Damocles boven hen hangt. Als ze zelf geen blijk geven iets aan het probleem te willen doen, kan het debat snel weer op de agenda komen. Ik ben er geen voorstander van, maar we moeten ook niet blind blijven. In de politiek bijvoorbeeld hebben de quota gewerkt, en ervoor gezorgd dat vrouwen een verkiesbare plaats kregen."

P.C.

"Als liberaal ben ik geen voorstander van quota", onderstreept Ceysens. "Ik zou liever zien dat de bedrijven door zelfregulering komen tot meer genderdiversiteit." Maar de feiten wijzen uit dat de ondernemingen er nauwelijks werk van maken. Vrouwen blijven sterk ondervertegenwoordigd in het bestuur van onze topondernemingen. Dat kan Ceysens nu ook met de cijfers in de hand bewijzen. De Vlaamse liberale politica en voormalig minister van Economie publiceerde zopas een Belgian Female Board Index, naar het voorbeeld van de Dutch Female Board Index. In Nederland bestaat het onderzoek al sinds 2007. Het wordt jaarlijks uitgevoerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam, die zich daarvoor baseert op de publiek verspreide informatie van de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. Aan de studie van Ceysens namen bedrijven op vrijwillige basis deel. Van de 144 Belgische beursgenoteerde ondernemingen die ze deze zomer aanschreef, antwoordden er 82 (of 57 procent). Van die 82 zijn er 34 waarvan de raad van bestuur volledig uit mannen bestaat. "Dat betekent dat bij 41 procent van de Belgische beursgenoteerde bedrijven geen enkele vrouw opgenomen is in de raad van bestuur. Nochtans schrijven die ondernemingen in hun jaarverslag dat ze de corporategovernancecode respecteren. En in die code staat dat ze aandacht moeten hebben voor genderdiversiteit." Bovendien is die 41 procent een forse onderschatting. In Nederland, waar alle ondernemingen onderzocht worden, heeft 61 procent geen vrouw in directie of bestuur. Als we in België de bedrijven zouden meerekenen die niet geantwoord hebben op Ceysens' enquête, komen we wellicht op of boven het Nederlandse cijfer uit. Ceysens wijst erop dat als bedrijven de corporategovernancecode respecteren, ze dat in zijn totaliteit moeten doen: "De code is wat mij betreft één en ondeelbaar. Je kunt niet zeggen: ik neem de voorschriften en aanbevelingen ernstig, behalve die over diversiteit, daar veeg ik mijn voeten aan. Als ondernemingen niet bereid zijn daarvoor inspanningen te doen, moeten ze er maar voor uitkomen en er zich voor verantwoorden." Commissie De commissie voor corporate governance is zich van het probleem bewust. Ze kwam begin oktober voor het eerst in haar nieuwe samenstelling samen. Onder leiding van voorzitter Herman Daems werd beslist om 'mogelijke initiatieven voor een betere representativiteit van vrouwen in raden van bestuur' te onderzoeken. Daar is Ceysens verheugd over. "Beursgenoteerde bedrijven doen een beroep op het publieke spaarwezen en maken op die manier deel uit van het publieke debat. Zij moeten begrijpen dat het opleggen van quota voor de vertegenwoordiging van vrouwen als een zwaard van Damocles boven hen hangt. Als ze zelf geen blijk geven iets aan het probleem te willen doen, kan het debat snel weer op de agenda komen. Ik ben er geen voorstander van, maar we moeten ook niet blind blijven. In de politiek bijvoorbeeld hebben de quota gewerkt, en ervoor gezorgd dat vrouwen een verkiesbare plaats kregen." P.C.