Komt er een fusie van Elia en Fluxys? Wat is de logica daarachter?

Pascal De Buck: "Dat is een zaak van de aandeelhouders, waarover ik geen uitspraken zal doen. Momenteel lopen er enkel gesprekken over samenwerking, net zoals er in het verleden ook al regelmatig overleg was over materies die beide bedrijven aanbelangen.
...

Pascal De Buck: "Dat is een zaak van de aandeelhouders, waarover ik geen uitspraken zal doen. Momenteel lopen er enkel gesprekken over samenwerking, net zoals er in het verleden ook al regelmatig overleg was over materies die beide bedrijven aanbelangen."De energiesector is in volle verandering en het metier van netwerkbeheerder ondergaat een transformatie. De complementariteit van gas en elektriciteit neemt almaar maar toe. Door hun relatief lage uitstoot en hun flexibiliteit zijn gascentrales de oplossing als back-up voor de hernieuwbare stroomproductie met wind en zon."Het belang van wind en zon zal toenemen, en dus ook de variabiliteit van die productie. Om dat op te vangen, heb je een groter park flexibel inzetbare gascentrales nodig, en een gasvervoersnet dat even flexibel het gas naar die centrales kan sturen."Je moet er ook rekening mee houden dat tussen eind 2022 en eind 2025 de nucleaire productiecapaciteit in België wordt afgebouwd, waardoor we in energie-infrastructuur voor heel wat uitdagingen staan."Daarnaast zijn er ook andere parallellen. In de elektriciteitssector is het zaak het net in evenwicht te houden met almaar meer decentrale productie van bijvoorbeeld wind en zon. In de gassector krijg je gelijkaardige effecten met de decentrale injectie van biogas in de netten."Pascal De Buck: "Nee. Zo'n overleg en zo'n samenwerking veranderen niets aan de internationale groeistrategie van Fluxys om te investeren in nieuwe en bestaande gasinfrastructuur in Europa en eventueel daarbuiten."Pascal De Buck: "Netbeheerders zijn inderdaad niet betrokken in energieproductie. Maar naarmate er meer variabele stroomproductie bij komt, is het niet uit te sluiten dat je, naast de bestaande commerciële gascentrales, ook gaat naar gascentrales die kunnen worden ingezet als integraal onderdeel van het elektriciteitsnet, en die als laatste reserve voor de bevoorradingszekerheid functioneren."Dat heeft niets te maken met elektriciteitsverkoop, maar wel met het netbeheer. Het staat buiten het marktgebeuren en brengt onze onafhankelijkheid niet in gevaar."Pascal De Buck: "Er is al gestructureerd overleg, onder meer over de investeringsplanning: zorgen dat we voldoende gascentrales hebben, bijvoorbeeld bij de afbouw van het nucleaire park."Daarnaast zijn er misschien samenwerkingen mogelijk waarmee we laaghangend fruit kunnen plukken, zoals IT en gezamenlijke aankopen. Maar daar moeten experten zich eerst over buigen, voor we daar een gegronde uitspraak over kunnen doen."