Ondernemingen hebben het niet altijd makkelijk om de geschikte profielen aan te trekken. Niet alleen omdat de werknemer te weinig ervaring heeft, ook omdat het bedrijf zelf geen voltijdse baan kan bieden. Een oplossing daarvoor is het dubbele werkgeverschap.

Maar liefst 62 procent van de werkgevers staat daarvoor open. Dat blijkt uit een rondvraag van hr-dienstenbedrijf Acerta bij 596 Belgische CEO's en directieleden. Vooral bedienden lijken makkelijk uit te wisselen (44,2 %), over arbeiders (22,8 %) en kaderleden (22,9 %) zijn ze iets terughoudender.

Voordelen

Waarom zou een bedrijf zijn talentvolle werknemers delen met een andere onderneming? Dat blijkt vooral uit eigenbelang. Werkgevers geven aan dat de werknemer zo ook ervaring op kan doen die nuttig is in het eigen bedrijf. Ook pieken en dalen in de werkdruk kunnen worden opgevangen en het geeft de kans om gespecialiseerde talenten en competenties in te zetten die anders niet gevonden worden.

'Daarnaast is het interessant voor werkgevers om op deze manier de loonkosten te delen', zegt Ann Mertens, Senior Consultant Acerta Consult. 'De extra ervaring vinden werkgevers een overtuigende factor zowel voor arbeiders als bedienden en kaderleden.'

Zo kunnen werkgevers de loonkosten te delen.

Ann Mertens, Acerta

Toch kan zo'n co-werkgeverschap niet zonder de nodige voorwaarden. Om vol vertrouwen in dat parcours te stappen, zouden de meeste ondernemingen een aantal voorwaarden stellen. Zo zou het niet om een concurrerende organisatie mogen gaan, moet er een vertrouwensband zijn met de andere werkgever, moet de werknemer binnen dezelfde sector blijven en moeten er overlegmomenten met alle partijen mogelijk zijn.

'De wet rond werkbaar en wendbaar werk heeft al veel procedures vereenvoudigd, onder andere door de hervorming van het systeem van werkgeversgroeperingen', aldus Mertens. 'Toch is verdere vereenvoudiging nog nodig. 62,4% van de werkgevers staat ervoor open om werknemers te delen, maar de kloof tussen ervoor open staan en het effectief doen, is nog groot. Het wetgevend kader moet verder vereenvoudigd worden.'

Ondernemingen hebben het niet altijd makkelijk om de geschikte profielen aan te trekken. Niet alleen omdat de werknemer te weinig ervaring heeft, ook omdat het bedrijf zelf geen voltijdse baan kan bieden. Een oplossing daarvoor is het dubbele werkgeverschap.Maar liefst 62 procent van de werkgevers staat daarvoor open. Dat blijkt uit een rondvraag van hr-dienstenbedrijf Acerta bij 596 Belgische CEO's en directieleden. Vooral bedienden lijken makkelijk uit te wisselen (44,2 %), over arbeiders (22,8 %) en kaderleden (22,9 %) zijn ze iets terughoudender.Waarom zou een bedrijf zijn talentvolle werknemers delen met een andere onderneming? Dat blijkt vooral uit eigenbelang. Werkgevers geven aan dat de werknemer zo ook ervaring op kan doen die nuttig is in het eigen bedrijf. Ook pieken en dalen in de werkdruk kunnen worden opgevangen en het geeft de kans om gespecialiseerde talenten en competenties in te zetten die anders niet gevonden worden.'Daarnaast is het interessant voor werkgevers om op deze manier de loonkosten te delen', zegt Ann Mertens, Senior Consultant Acerta Consult. 'De extra ervaring vinden werkgevers een overtuigende factor zowel voor arbeiders als bedienden en kaderleden.'Toch kan zo'n co-werkgeverschap niet zonder de nodige voorwaarden. Om vol vertrouwen in dat parcours te stappen, zouden de meeste ondernemingen een aantal voorwaarden stellen. Zo zou het niet om een concurrerende organisatie mogen gaan, moet er een vertrouwensband zijn met de andere werkgever, moet de werknemer binnen dezelfde sector blijven en moeten er overlegmomenten met alle partijen mogelijk zijn.'De wet rond werkbaar en wendbaar werk heeft al veel procedures vereenvoudigd, onder andere door de hervorming van het systeem van werkgeversgroeperingen', aldus Mertens. 'Toch is verdere vereenvoudiging nog nodig. 62,4% van de werkgevers staat ervoor open om werknemers te delen, maar de kloof tussen ervoor open staan en het effectief doen, is nog groot. Het wetgevend kader moet verder vereenvoudigd worden.'