AXA België boekte in 2021 een omzet (premie-incasso) van 3,49 miljard euro, dat is een toename met 3,4 procent in vergelijking met een jaar eerder. De groei zat vooral bij de schadeverzekeringen voor ondernemingen (+8%) en bij de invaliditeits- en hospitalisatieverzekeringen (+12%). In levensverzekeringen stagneerde de omzet op 1,17 miljard euro.

De omzetgroei staat in contrast met de evolutie van de winst. AXA België realiseerde vorig jaar een operationeel resultaat van 243 miljoen euro. Dat is 38 procent minder dan de 391 miljoen euro operationele winst van 2020. Die daling wordt volledig toegeschreven aan de schadevergoedingen die AXA uitbetaalde aan de slachtoffers van de overstromingen, vooral in Wallonië.

Hogere groei-ambitie

In een interview met Trends zegt de nieuwe Franse CEO, Etienne Bouas-Laurent, dat AXA België de komende jaren sneller wil groeien dan de markt: "We focussen daarbij vooral op zelfstandigen en kleine ondernemingen (minder dan tien werknemers, nvdr). We bieden hun, via de makelaar of online, een digitale oplossing gebundeld in een start-up. Op het gebied van de producten ligt de klemtoon op zorg- en invaliditeitsverzekeringen, en tak23-producten."

Bouas-Laurent verwacht ook veel van de samenwerking met de bank Crelan, die eind vorig jaar AXA Bank België opslorpte. Een onderdeel van die overeenkomst was de overheveling van de verzekeraar Crelan Insurance naar AXA België. Bouas-Laurent: "Daardoor hebben we ons marktaandeel in schuldsaldoverzekeringen vergroot van 12 tot 17 procent. Dat beantwoordt aan onze strategie, die wil dat AXA België in alle domeinen zijn natuurlijke marktaandeel van 15 à 20 procent haalt."

Inkoop eigen aandelen

Ook de Franse AXA Groep maakte deze morgen haar resultaten bekend. De omzet komt uit op bijna 100 miljard euro. Het operationeel resultaat steeg met 60 procent tot 6,76 miljard euro. De nettowinst ging meer dan twee keer hoger tot 7,29 miljard euro. AXA keert een dividend uit van 1,54 euro per aandeel, en start een inkoopprogramma van eigen aandelen ten belope van 500 miljoen euro. AXA maakte ook bekend dat de holdingmaatschappij AXA SA in de toekomst zal fungeren als interne herverzekeraar binnen de groep.

Lees het volledige interview met CEO Etienne Bouas-Laurent: 'We zullen verzekeringen weigeren aan vervuilende klanten'

AXA België boekte in 2021 een omzet (premie-incasso) van 3,49 miljard euro, dat is een toename met 3,4 procent in vergelijking met een jaar eerder. De groei zat vooral bij de schadeverzekeringen voor ondernemingen (+8%) en bij de invaliditeits- en hospitalisatieverzekeringen (+12%). In levensverzekeringen stagneerde de omzet op 1,17 miljard euro.De omzetgroei staat in contrast met de evolutie van de winst. AXA België realiseerde vorig jaar een operationeel resultaat van 243 miljoen euro. Dat is 38 procent minder dan de 391 miljoen euro operationele winst van 2020. Die daling wordt volledig toegeschreven aan de schadevergoedingen die AXA uitbetaalde aan de slachtoffers van de overstromingen, vooral in Wallonië.In een interview met Trends zegt de nieuwe Franse CEO, Etienne Bouas-Laurent, dat AXA België de komende jaren sneller wil groeien dan de markt: "We focussen daarbij vooral op zelfstandigen en kleine ondernemingen (minder dan tien werknemers, nvdr). We bieden hun, via de makelaar of online, een digitale oplossing gebundeld in een start-up. Op het gebied van de producten ligt de klemtoon op zorg- en invaliditeitsverzekeringen, en tak23-producten."Bouas-Laurent verwacht ook veel van de samenwerking met de bank Crelan, die eind vorig jaar AXA Bank België opslorpte. Een onderdeel van die overeenkomst was de overheveling van de verzekeraar Crelan Insurance naar AXA België. Bouas-Laurent: "Daardoor hebben we ons marktaandeel in schuldsaldoverzekeringen vergroot van 12 tot 17 procent. Dat beantwoordt aan onze strategie, die wil dat AXA België in alle domeinen zijn natuurlijke marktaandeel van 15 à 20 procent haalt."Ook de Franse AXA Groep maakte deze morgen haar resultaten bekend. De omzet komt uit op bijna 100 miljard euro. Het operationeel resultaat steeg met 60 procent tot 6,76 miljard euro. De nettowinst ging meer dan twee keer hoger tot 7,29 miljard euro. AXA keert een dividend uit van 1,54 euro per aandeel, en start een inkoopprogramma van eigen aandelen ten belope van 500 miljoen euro. AXA maakte ook bekend dat de holdingmaatschappij AXA SA in de toekomst zal fungeren als interne herverzekeraar binnen de groep.