"De vakbonden hebben met de directie afgesproken het overleg alle kansen te geven", zegt de vakbondsman. "Daarom zullen we ook geen verklaringen hierover afleggen."

Bij Janssen Pharmaceutica is een collectief ontslag aangekondigd voor 482 vaste jobs over een periode van maximum vier jaar.

Het bedrijf stelt 4.077 vaste personeelsleden tewerk.

"De vakbonden hebben met de directie afgesproken het overleg alle kansen te geven", zegt de vakbondsman. "Daarom zullen we ook geen verklaringen hierover afleggen." Bij Janssen Pharmaceutica is een collectief ontslag aangekondigd voor 482 vaste jobs over een periode van maximum vier jaar. Het bedrijf stelt 4.077 vaste personeelsleden tewerk.