Een bedrijf dat winst maakt mag herstructureren, maar moet dan de sociale lasten voor eigen rekening nemen, aldus de vicepremier, die wil dat het debat geopend wordt over het huidige stelsel van brugpensioenen.

In hetzelfde interview geeft Reynders ook nog aan dat de regering 100 miljoen euro opzij gezet heeft bij de begrotingsreserve voor maart. Voor de MR moeten die middelen aangewend worden ten gunste van de veiligheidsdiensten zoals politie en brandweer.

Reynders wil ten slotte een reflectie op Europees niveau over de publieke uitgaven, de tarifering van diensten en de fiscaliteit.

Een bedrijf dat winst maakt mag herstructureren, maar moet dan de sociale lasten voor eigen rekening nemen, aldus de vicepremier, die wil dat het debat geopend wordt over het huidige stelsel van brugpensioenen. In hetzelfde interview geeft Reynders ook nog aan dat de regering 100 miljoen euro opzij gezet heeft bij de begrotingsreserve voor maart. Voor de MR moeten die middelen aangewend worden ten gunste van de veiligheidsdiensten zoals politie en brandweer. Reynders wil ten slotte een reflectie op Europees niveau over de publieke uitgaven, de tarifering van diensten en de fiscaliteit.