De federale overheid komt maar aan de helft van haar verplichting. Het aantal jongeren in dienst gaat er zelfs in dalende lijn. De ondernemers, sociale sector en andere overheden komen hun verplichtingen wel grotendeels na. Vereeck wijst erop dat één op de vijf werkzoekenden jonger is dan 26 jaar. Wie de verplichting niet nakomt, kan bestraft worden, bijvoorbeeld door het betalen van een boete. (Belga)

De federale overheid komt maar aan de helft van haar verplichting. Het aantal jongeren in dienst gaat er zelfs in dalende lijn. De ondernemers, sociale sector en andere overheden komen hun verplichtingen wel grotendeels na. Vereeck wijst erop dat één op de vijf werkzoekenden jonger is dan 26 jaar. Wie de verplichting niet nakomt, kan bestraft worden, bijvoorbeeld door het betalen van een boete. (Belga)