Het was al langer bekend dat de Callataÿ, eind jaren negentig nog adjunct-kabinetschef van Jean-Luc Dehaene, plannen had om een eigen vermogensbeheerder op te richten. Die zijn nu concreet: Orcadia heeft sinds 11 april een vergunning van het ministerie van Financiën en is volledig operationeel. Orcadia Asset Management profileert zich als een "verantwoordelijke vermogensbeheerder". Dat komt onder meer tot uiting door te investeren in "maatschappelijk verantwoorde" beleggingen, en door een transparante tarifering "die immuun is voor mogelijke belangenconflicten". Ook gaat het 10 procent van zijn gerealiseerde winst aan goede doelen schenken, die in samenspraak met de klanten worden gekozen. Het bedrijf hanteert ook een strikte verloningspolitiek waarbij het variabel loon niet aan de individuele kortetermijnprestaties wordt gelinkt. Naast Etienne de Callataÿ, zijn ook Geert De Bruyne en Patrick Keusters -twee voormalige toplui van het Luxemburgse filiaal van Degroof- betrokken bij het project. (Belga)

Het was al langer bekend dat de Callataÿ, eind jaren negentig nog adjunct-kabinetschef van Jean-Luc Dehaene, plannen had om een eigen vermogensbeheerder op te richten. Die zijn nu concreet: Orcadia heeft sinds 11 april een vergunning van het ministerie van Financiën en is volledig operationeel. Orcadia Asset Management profileert zich als een "verantwoordelijke vermogensbeheerder". Dat komt onder meer tot uiting door te investeren in "maatschappelijk verantwoorde" beleggingen, en door een transparante tarifering "die immuun is voor mogelijke belangenconflicten". Ook gaat het 10 procent van zijn gerealiseerde winst aan goede doelen schenken, die in samenspraak met de klanten worden gekozen. Het bedrijf hanteert ook een strikte verloningspolitiek waarbij het variabel loon niet aan de individuele kortetermijnprestaties wordt gelinkt. Naast Etienne de Callataÿ, zijn ook Geert De Bruyne en Patrick Keusters -twee voormalige toplui van het Luxemburgse filiaal van Degroof- betrokken bij het project. (Belga)