Waarom maakt u nu de plaats vrij voor een nieuwe CEO?

Jan Callewaert: "Die beslissing valt niet op een blauwe maandag hoor, dit rijpt al langer. In de snel wijzigende markt met oneindige nieuwe opportuniteiten, was het zoeken naar de ideale man met voldoende technische bagage en ervaring om het operationele voor zijn rekening te nemen. Met Frank Deschuytere heb ik die eindelijk gevonden. Zijn komst stelt mij in staat om andere opdrachten te doen die even nuttig zijn voor het bedrijf. Ik denk aan de langetermijnstrategie en internationale lobbying, aan het zoeken naar partners, aan mogelijkheden op het vlak van mergers & acquisitions (M&A), aan contacten met financiële partners."

Volgens het persbericht blijft u executive chairman. Is dat een schoonmoederfunctie?

Frank Deschuyttere: "Jan en ik hebben die zaak helemaal uitgeklaard en uitgepraat. De taakverdeling is voor beide partijen helemaal duidelijk. Ik heb niet de minste twijfel over ons functioneren. We zullen elkaar alleen maar versterken."

Jan Callewaert: "Mocht u die terechte vraag drie jaar geleden gesteld hebben, zou ik meer nuance in mijn antwoord gelegd hebben. Toen was ik allicht nog te emotioneel betrokken. Nu zeg ik dat met een gerust gemoed: ik zal geen schoonmoeder zijn."

Hoe moet Option op de lange termijn evolueren?

Jan Callewaert: "De mogelijkheden zijn enorm en de markt waarin we ons meer en meer bewegen (B2B in plaats van B2C) laat een enorme groei zien. Ik denk in de eerste plaats aan apparaten machine to machine, apparaten dus die zonder inmenging van de mens met elkaar in connectie staan. Studies hebben uitgewezen dat er tegen 2020 maar liefst 12 miljard van dergelijke apparaten nodig zijn. Wij hebben de ervaring en de knowhow om in die markt een rol van betekenis te spelen. Ik zal op de internationale markt al mijn gewicht in de schaal leggen om van Option een belangrijke speler te maken."

Voor vrijdag staat er een buitengewone algemene vergadering gepland. Een van de agendapunten klinkt nogal dramatisch: beslissing over de ontbinding dan wel de voortzetting van de vennootschap.

Jan Callewaert: "Dat is een formaliteit. Dat staat op de agenda omdat de wet dat voorschrijft als je eigen vermogen gezakt is tot minder dan 25 procent van het balanstotaal. De raad van bestuur zal moeiteloos en in weinig tijd het licht op groen zetten voor de continuïteit."

Maar een kapitaalsverhoging blijft aan de orde?

Jan Callewaert: "Dat is een punt voor later. Ik kan nu ook daarvoor meer tijd uittrekken voor diepgaande gesprekken met geïnteresseerde partijen, en die zijn er. Voorlopig kunnen we voort met de 9 miljoen euro die we in de lente van dit jaar ophaalden." (K.C.)

Waarom maakt u nu de plaats vrij voor een nieuwe CEO? Jan Callewaert: "Die beslissing valt niet op een blauwe maandag hoor, dit rijpt al langer. In de snel wijzigende markt met oneindige nieuwe opportuniteiten, was het zoeken naar de ideale man met voldoende technische bagage en ervaring om het operationele voor zijn rekening te nemen. Met Frank Deschuytere heb ik die eindelijk gevonden. Zijn komst stelt mij in staat om andere opdrachten te doen die even nuttig zijn voor het bedrijf. Ik denk aan de langetermijnstrategie en internationale lobbying, aan het zoeken naar partners, aan mogelijkheden op het vlak van mergers & acquisitions (M&A), aan contacten met financiële partners." Volgens het persbericht blijft u executive chairman. Is dat een schoonmoederfunctie? Frank Deschuyttere: "Jan en ik hebben die zaak helemaal uitgeklaard en uitgepraat. De taakverdeling is voor beide partijen helemaal duidelijk. Ik heb niet de minste twijfel over ons functioneren. We zullen elkaar alleen maar versterken." Jan Callewaert: "Mocht u die terechte vraag drie jaar geleden gesteld hebben, zou ik meer nuance in mijn antwoord gelegd hebben. Toen was ik allicht nog te emotioneel betrokken. Nu zeg ik dat met een gerust gemoed: ik zal geen schoonmoeder zijn." Hoe moet Option op de lange termijn evolueren?Jan Callewaert: "De mogelijkheden zijn enorm en de markt waarin we ons meer en meer bewegen (B2B in plaats van B2C) laat een enorme groei zien. Ik denk in de eerste plaats aan apparaten machine to machine, apparaten dus die zonder inmenging van de mens met elkaar in connectie staan. Studies hebben uitgewezen dat er tegen 2020 maar liefst 12 miljard van dergelijke apparaten nodig zijn. Wij hebben de ervaring en de knowhow om in die markt een rol van betekenis te spelen. Ik zal op de internationale markt al mijn gewicht in de schaal leggen om van Option een belangrijke speler te maken." Voor vrijdag staat er een buitengewone algemene vergadering gepland. Een van de agendapunten klinkt nogal dramatisch: beslissing over de ontbinding dan wel de voortzetting van de vennootschap.Jan Callewaert: "Dat is een formaliteit. Dat staat op de agenda omdat de wet dat voorschrijft als je eigen vermogen gezakt is tot minder dan 25 procent van het balanstotaal. De raad van bestuur zal moeiteloos en in weinig tijd het licht op groen zetten voor de continuïteit."Maar een kapitaalsverhoging blijft aan de orde?Jan Callewaert: "Dat is een punt voor later. Ik kan nu ook daarvoor meer tijd uittrekken voor diepgaande gesprekken met geïnteresseerde partijen, en die zijn er. Voorlopig kunnen we voort met de 9 miljoen euro die we in de lente van dit jaar ophaalden." (K.C.)