Option bevindt zich sinds vorig jaar in stormweer. In december was een kapitaalverhoging nodig om het bedrijf recht te houden. Die kapitaalverhoging bracht 20 miljoen euro in de lade. Daarnaast heeft Option een kredietfaciliteit ten belope van 12,5 miljoen euro bij ING en Dexia.

Er waren al een tijdje geruchten dat Option die bestaande kredietfaciliteit wilde uitbreiden door een beroep te doen op Gigarant, een waarborgregeling die de Vlaamse overheid in 2009 creëerde onder de vleugels van de PMV, waardoor bedrijven gemakkelijker bijkomende kredieten kunnen aantrekken.

Volgens Jan Callewaert is er nu een princiepsakkoord met Gigarant, maar het akkoord met de banken moet nog gefinaliseerd worden. Op welk extra kredietbedrag Option beroep kan doen, is niet duidelijk. In de markt is sprake van 'enkele miljoenen euro's'. De crisiswaarborgen van Gigarant bedragen altijd meer dan anderhalf miljoen euro en kunnen oplopen tot 80 of 90 procent van het onderliggende krediet.

Door deze deal moet Option wat meer zuurstof krijgen. In een interview met Trends verhelen CEO Jan Callewaert en bestuursvoorzitter Olivier Lefebvre niet dat 2010 een cruciaal jaar wordt. Het bedrijf heeft nood aan enkele mooie commerciële successen als het tegen het eind van het jaar weer winstgevend wil zijn.

"We hebben voldoende financiële middelen om 2010 door te komen", zegt Jan Callewaert, "op voorwaarde dat we voldoende verkopen. Wat mij betreft is dat de bottle neck. Hoe meer Option verkoopt, hoe meer cash er in de kas komt en hoe meer zuurstof we hebben. Hoe minder Option verkoopt, hoe minder toegang we hebben tot de kredietfaciliteit - want die hangt af van de verkoopsfacturen. De schuldovereenkomst voorziet dat het opgenomen kredietbedrag niet meer dan 60 procent van de maandelijks uitstaande handelsvorderingen mag bedragen. Dat werkt goed, zolang we verkopen. Als er geen verkoop is, hebben we geen toegang tot krediet."

Bestuursvoorzitter Olivier Lefebvre wijst vooral op de noodzaak van een strategische herpositionering: "2009 was een rampjaar voor Option. Het businessmodel was gewoon uitgewerkt. Uiteindelijk zijn de jaarcijfers nog lager uitgekomen dan we in december voorzien hadden. Dat bewijst dat het absoluut noodzakelijk is om over te schakelen van massaproductie, met lage prijzen en marges, naar een nichestrategie met meer toegevoegde waarde."

Br.L/P.C.

Over de strategische transformatie die Option dit jaar wil maken leest u alles in Trends van 18 maart.

Option bevindt zich sinds vorig jaar in stormweer. In december was een kapitaalverhoging nodig om het bedrijf recht te houden. Die kapitaalverhoging bracht 20 miljoen euro in de lade. Daarnaast heeft Option een kredietfaciliteit ten belope van 12,5 miljoen euro bij ING en Dexia. Er waren al een tijdje geruchten dat Option die bestaande kredietfaciliteit wilde uitbreiden door een beroep te doen op Gigarant, een waarborgregeling die de Vlaamse overheid in 2009 creëerde onder de vleugels van de PMV, waardoor bedrijven gemakkelijker bijkomende kredieten kunnen aantrekken. Volgens Jan Callewaert is er nu een princiepsakkoord met Gigarant, maar het akkoord met de banken moet nog gefinaliseerd worden. Op welk extra kredietbedrag Option beroep kan doen, is niet duidelijk. In de markt is sprake van 'enkele miljoenen euro's'. De crisiswaarborgen van Gigarant bedragen altijd meer dan anderhalf miljoen euro en kunnen oplopen tot 80 of 90 procent van het onderliggende krediet. Door deze deal moet Option wat meer zuurstof krijgen. In een interview met Trends verhelen CEO Jan Callewaert en bestuursvoorzitter Olivier Lefebvre niet dat 2010 een cruciaal jaar wordt. Het bedrijf heeft nood aan enkele mooie commerciële successen als het tegen het eind van het jaar weer winstgevend wil zijn. "We hebben voldoende financiële middelen om 2010 door te komen", zegt Jan Callewaert, "op voorwaarde dat we voldoende verkopen. Wat mij betreft is dat de bottle neck. Hoe meer Option verkoopt, hoe meer cash er in de kas komt en hoe meer zuurstof we hebben. Hoe minder Option verkoopt, hoe minder toegang we hebben tot de kredietfaciliteit - want die hangt af van de verkoopsfacturen. De schuldovereenkomst voorziet dat het opgenomen kredietbedrag niet meer dan 60 procent van de maandelijks uitstaande handelsvorderingen mag bedragen. Dat werkt goed, zolang we verkopen. Als er geen verkoop is, hebben we geen toegang tot krediet." Bestuursvoorzitter Olivier Lefebvre wijst vooral op de noodzaak van een strategische herpositionering: "2009 was een rampjaar voor Option. Het businessmodel was gewoon uitgewerkt. Uiteindelijk zijn de jaarcijfers nog lager uitgekomen dan we in december voorzien hadden. Dat bewijst dat het absoluut noodzakelijk is om over te schakelen van massaproductie, met lage prijzen en marges, naar een nichestrategie met meer toegevoegde waarde." Br.L/P.C. Over de strategische transformatie die Option dit jaar wil maken leest u alles in Trends van 18 maart.