Uit de enquête bij de leden van het VBO - goed voor ongeveer drie kwart van de private tewerkstelling in België - blijkt een fors optimisme. Ze schatten niet alleen de economische activiteit de komende zes maanden gunstig in, maar ook de investeringen en de tewerkstelling. Ook met de rendabiliteit van de ondernemingen gaat het de goede kant op. Het VBO besluit uit de enquête dat de economische groei dit jaar 1,8 procent zal bedragen en ziet een groei van 2 procent mogelijk in 2018. De Nationale Bank stelde onlangs 1,8 procent groei voorop in 2018. Pieter Timmermans ziet toch enkele risico's die op de potentiële groei kunnen wegen. Internationaal zijn er de Brexit en het Trump-protectionisme, en op binnenlands niveau speelt onder meer de krapte op de arbeidsmarkt. "Ik vrees echt dat we evolueren van een groei-economie naar een knelpunteconomie", aldus Timmermans. "Steeds meer sectoren hebben nu al moeite om het juiste personeel te vinden." Hij dringt voorts opnieuw aan op een verlaging van de vennootschapsbelasting voor alle bedrijven. Die moet volgens hem nog deze legislatuur onder 30 procent worden gebracht (tegen 34 procent nu), met behoud van het principe van de notionele intrestaftrek. (Belga)

Uit de enquête bij de leden van het VBO - goed voor ongeveer drie kwart van de private tewerkstelling in België - blijkt een fors optimisme. Ze schatten niet alleen de economische activiteit de komende zes maanden gunstig in, maar ook de investeringen en de tewerkstelling. Ook met de rendabiliteit van de ondernemingen gaat het de goede kant op. Het VBO besluit uit de enquête dat de economische groei dit jaar 1,8 procent zal bedragen en ziet een groei van 2 procent mogelijk in 2018. De Nationale Bank stelde onlangs 1,8 procent groei voorop in 2018. Pieter Timmermans ziet toch enkele risico's die op de potentiële groei kunnen wegen. Internationaal zijn er de Brexit en het Trump-protectionisme, en op binnenlands niveau speelt onder meer de krapte op de arbeidsmarkt. "Ik vrees echt dat we evolueren van een groei-economie naar een knelpunteconomie", aldus Timmermans. "Steeds meer sectoren hebben nu al moeite om het juiste personeel te vinden." Hij dringt voorts opnieuw aan op een verlaging van de vennootschapsbelasting voor alle bedrijven. Die moet volgens hem nog deze legislatuur onder 30 procent worden gebracht (tegen 34 procent nu), met behoud van het principe van de notionele intrestaftrek. (Belga)