Vooral werknemers tot 35 jaar en wie in Brussel werkt, kregen een opslag. In meer dan de helft van de gevallen (54 procent) ging het om een loonsverhoging tot 3 procent, en 22 procent kon zelfs rekenen op een loonsverhoging tussen de 3 en 7 procent. Meer dan een vierde van de ondervraagden (27 procent) - op een peiling van bijna duizend mensen - geeft aan ook in de eerste jaarhelft van 2020 opnieuw opslag te verwachten. Een interprofessioneel loonakkoord beperkt nochtans de maximale loonsstijging tot 1,1 procent bovenop de index voor dit en volgend jaar. "Wellicht gaat het vaak om promoties", zegt Wim Van der Linden van Robert Half. "Iemand promoveren is een oplossing om mensen aan boord te houden". De krapte op de arbeidsmarkt en de concurrentie tussen bedrijven om de juiste kandidaat aan te trekken, zorgt er voor dat ook de startlonen omhoog gaan. Voor vacatures waarvoor moeilijk gepast personeel gevonden kan worden, zijn werkgevers al snel bereid het aangeboden salaris te verhogen. Volgens cijfers van het Belgische statistisch bureau Statbel stegen de lonen in het eerste kwartaal van 2019 gemiddeld met 2,4 procent tegenover dezelfde periode een jaar eerder. Een hoog loon alleen is niet voldoende om personeel te houden of aan te werven. Voor slechts drie op tien is loon het belangrijkste aan hun job. Steeds meer werknemers, aldus Robert Half, zijn vragende partij voor meer flexibiliteit inzake verloning, voordelen en werkuren. "Dat kan bijvoorbeeld de mogelijkheid zijn om een deel van het inkomen om te zetten in extra vakantiedagen, of te kiezen voor een extra ziekteverzekering. Maar ook bijvoorbeeld glijdende werkuren of een goed gelegen arbeidsplaats zijn belangrijk". (Belga)

Vooral werknemers tot 35 jaar en wie in Brussel werkt, kregen een opslag. In meer dan de helft van de gevallen (54 procent) ging het om een loonsverhoging tot 3 procent, en 22 procent kon zelfs rekenen op een loonsverhoging tussen de 3 en 7 procent. Meer dan een vierde van de ondervraagden (27 procent) - op een peiling van bijna duizend mensen - geeft aan ook in de eerste jaarhelft van 2020 opnieuw opslag te verwachten. Een interprofessioneel loonakkoord beperkt nochtans de maximale loonsstijging tot 1,1 procent bovenop de index voor dit en volgend jaar. "Wellicht gaat het vaak om promoties", zegt Wim Van der Linden van Robert Half. "Iemand promoveren is een oplossing om mensen aan boord te houden". De krapte op de arbeidsmarkt en de concurrentie tussen bedrijven om de juiste kandidaat aan te trekken, zorgt er voor dat ook de startlonen omhoog gaan. Voor vacatures waarvoor moeilijk gepast personeel gevonden kan worden, zijn werkgevers al snel bereid het aangeboden salaris te verhogen. Volgens cijfers van het Belgische statistisch bureau Statbel stegen de lonen in het eerste kwartaal van 2019 gemiddeld met 2,4 procent tegenover dezelfde periode een jaar eerder. Een hoog loon alleen is niet voldoende om personeel te houden of aan te werven. Voor slechts drie op tien is loon het belangrijkste aan hun job. Steeds meer werknemers, aldus Robert Half, zijn vragende partij voor meer flexibiliteit inzake verloning, voordelen en werkuren. "Dat kan bijvoorbeeld de mogelijkheid zijn om een deel van het inkomen om te zetten in extra vakantiedagen, of te kiezen voor een extra ziekteverzekering. Maar ook bijvoorbeeld glijdende werkuren of een goed gelegen arbeidsplaats zijn belangrijk". (Belga)