De tewerkstellingsgraad daalde van 1,39 procent in 2014 naar 1,32 procent in 2015. In 2013 bedroeg de tewerkstellingsgraad nog 1,51 procent. De doelstelling van een tewerkstellingsgraad van drie procent personen met een handicap binnen het federaal openbaar ambt wordt dus niet gehaald. Slechts zes van de zowat 50 federale organisaties haalden vorig jaar het quotum. Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen scoort het best, met een tewerkstellingsgraad van 8,31 procent. Verscheidene federale organisaties halen nul procent, zoals bijvoorbeeld de federale overheidsdienst voor informatie- en communicatietechnologie. De BCAPH ziet verscheidene mogelijke verklaringen voor de daling, zoals de pensionering van medewerkers met een handicap of de vermindering van het aantal aanwervingen bij de federale overheid. De commissie heeft een aantal aanbevelingen opgesteld om de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap op te krikken, zoals aanpassingen in de selectieproeven in functie van de handicap. (Belga)

De tewerkstellingsgraad daalde van 1,39 procent in 2014 naar 1,32 procent in 2015. In 2013 bedroeg de tewerkstellingsgraad nog 1,51 procent. De doelstelling van een tewerkstellingsgraad van drie procent personen met een handicap binnen het federaal openbaar ambt wordt dus niet gehaald. Slechts zes van de zowat 50 federale organisaties haalden vorig jaar het quotum. Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen scoort het best, met een tewerkstellingsgraad van 8,31 procent. Verscheidene federale organisaties halen nul procent, zoals bijvoorbeeld de federale overheidsdienst voor informatie- en communicatietechnologie. De BCAPH ziet verscheidene mogelijke verklaringen voor de daling, zoals de pensionering van medewerkers met een handicap of de vermindering van het aantal aanwervingen bij de federale overheid. De commissie heeft een aantal aanbevelingen opgesteld om de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap op te krikken, zoals aanpassingen in de selectieproeven in functie van de handicap. (Belga)