'De aanpak van het dossier is gewoonweg schandalig,' zegt Leysen. Hij verwijt de Vlaamse toppolitici en hun kabinetten een groot gebrek aan objectiviteit en transparantie. Bovendien probeert de Vlaamse regering de pers in dit dossier monddood te maken, zo laat hij uitschijnen.

'Ik heb bij goed ingelichte bronnen, waaronder de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel BAM, vernomen dat ze niet anders kunnen dan de Oosterweelverbinding uit te voeren omdat die deel uitmaakt van een groot politiek akkoord. De alternatieven, zoals het Meccano-tracé maken dus per definitie geen schijn van kans. Dat politieke akkoord is gesloten vlak voor de verkiezingen van deze Vlaamse regering,' meent Leysen. Bekijk het fragment.

Uplace

Prof. Em. Luc Huyse treedt Christian Leysen bij in Z-Talk Goossens: 'Ik heb het gerucht over die politieke deal ook reeds gehoord. Het zou me ook echt niet verwonderen. Zo'n werkwijze is namelijk wezenlijk verankerd in de manier waarop partijen hier tot akkoorden komen en beslissingen nemen. Men koopt bij wijze van spreken elkaars vragen op. Als je rondkijkt welke projecten in dit politieke pakket kunnen passen, dan duikt Uplace uiteraard op. En dan hoor je verder dat Leuvense politici zich ongerust maken over het vele geld dat naar deze projecten zou gaan en mogelijk hebben ook zij hun wagon aan deze deal geklikt.'

'Als u mij vraagt aan welke politieke familie welk dossier is toe te schrijven, dan kan ik me inbeelden dat Oosterweel eerder een CD&V-dossier is, de Leuvense bekommernissen moet je wellicht eerder in socialistische hoek plaatsen en dan blijft er nog een partij over voor Uplace, en dat is Open VLD,' zo vertelt Huyse.

'Het feit dat de samenstelling van die regering intussen veranderd is, is perfect mogelijk,' volgens Leysen. Intussen werden de liberalen uit de Vlaamse regering gewipt en vervangen door N-VA.

'Deze politieke deal zal wellicht deel uitgemaakt hebben van de onderhandelingen voor een Vlaamse regering. Ik stel vast dat de nieuwe partner, N-VA, in dit dossier een grote bocht heeft gepakt. Aanvankelijk was de partij in het Vlaams parlement zeer kritisch over het project en de werking van de BAM.'

'Ik hoop dus dat deze verkiezingen zullen gebruikt worden om oude afspraken weer te herbekijken. Want het hele beslissingsproces is fout gelopen, laat staan verkracht,' besluit Leysen.

Z-Talk Goossens loopt vanaf zaterdagochtend 11 uur op Kanaal Z. Bekijk de volledige uitzending nu al online.

'De aanpak van het dossier is gewoonweg schandalig,' zegt Leysen. Hij verwijt de Vlaamse toppolitici en hun kabinetten een groot gebrek aan objectiviteit en transparantie. Bovendien probeert de Vlaamse regering de pers in dit dossier monddood te maken, zo laat hij uitschijnen. 'Ik heb bij goed ingelichte bronnen, waaronder de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel BAM, vernomen dat ze niet anders kunnen dan de Oosterweelverbinding uit te voeren omdat die deel uitmaakt van een groot politiek akkoord. De alternatieven, zoals het Meccano-tracé maken dus per definitie geen schijn van kans. Dat politieke akkoord is gesloten vlak voor de verkiezingen van deze Vlaamse regering,' meent Leysen. Bekijk het fragment.Uplace Prof. Em. Luc Huyse treedt Christian Leysen bij in Z-Talk Goossens: 'Ik heb het gerucht over die politieke deal ook reeds gehoord. Het zou me ook echt niet verwonderen. Zo'n werkwijze is namelijk wezenlijk verankerd in de manier waarop partijen hier tot akkoorden komen en beslissingen nemen. Men koopt bij wijze van spreken elkaars vragen op. Als je rondkijkt welke projecten in dit politieke pakket kunnen passen, dan duikt Uplace uiteraard op. En dan hoor je verder dat Leuvense politici zich ongerust maken over het vele geld dat naar deze projecten zou gaan en mogelijk hebben ook zij hun wagon aan deze deal geklikt.' 'Als u mij vraagt aan welke politieke familie welk dossier is toe te schrijven, dan kan ik me inbeelden dat Oosterweel eerder een CD&V-dossier is, de Leuvense bekommernissen moet je wellicht eerder in socialistische hoek plaatsen en dan blijft er nog een partij over voor Uplace, en dat is Open VLD,' zo vertelt Huyse. 'Het feit dat de samenstelling van die regering intussen veranderd is, is perfect mogelijk,' volgens Leysen. Intussen werden de liberalen uit de Vlaamse regering gewipt en vervangen door N-VA. 'Deze politieke deal zal wellicht deel uitgemaakt hebben van de onderhandelingen voor een Vlaamse regering. Ik stel vast dat de nieuwe partner, N-VA, in dit dossier een grote bocht heeft gepakt. Aanvankelijk was de partij in het Vlaams parlement zeer kritisch over het project en de werking van de BAM.' 'Ik hoop dus dat deze verkiezingen zullen gebruikt worden om oude afspraken weer te herbekijken. Want het hele beslissingsproces is fout gelopen, laat staan verkracht,' besluit Leysen. Z-Talk Goossens loopt vanaf zaterdagochtend 11 uur op Kanaal Z. Bekijk de volledige uitzending nu al online.