De handelsrechtbank van Wenen oordeelde dat "als klaagster geweten had dat er sjoemelsoftware in de wagen zat, ze die niet gekocht zou hebben". De rechtbank verplicht de concessiehouder om de wagen, die de vrouw in 2012 kocht voor 26.500 euro, terug te nemen en haar de som van 29.000 euro terug te betalen, rekening houdend met interesten. "Het gaat om de meest gunstige beslissing tot dusver voor een autokoper", aldus het advocatenkantoor. De rechtbank berekende de waardevermindering van de wagen niet in functie van de leeftijd, maar van het aantal gereden kilometers. Omdat dat laag lag (25.000 km), was het waardeverlies kleiner dan de interesten. Volkswagen gaf in de herfst van 2015 toe zowat 11 miljoen dieselwagens uitgerust te hebben met sjoemelsoftware. Het schandaal kostte de autobouwer al meer dan 25 miljard dollar aan terugroepacties en gerechtelijke procedures. (Belga)

De handelsrechtbank van Wenen oordeelde dat "als klaagster geweten had dat er sjoemelsoftware in de wagen zat, ze die niet gekocht zou hebben". De rechtbank verplicht de concessiehouder om de wagen, die de vrouw in 2012 kocht voor 26.500 euro, terug te nemen en haar de som van 29.000 euro terug te betalen, rekening houdend met interesten. "Het gaat om de meest gunstige beslissing tot dusver voor een autokoper", aldus het advocatenkantoor. De rechtbank berekende de waardevermindering van de wagen niet in functie van de leeftijd, maar van het aantal gereden kilometers. Omdat dat laag lag (25.000 km), was het waardeverlies kleiner dan de interesten. Volkswagen gaf in de herfst van 2015 toe zowat 11 miljoen dieselwagens uitgerust te hebben met sjoemelsoftware. Het schandaal kostte de autobouwer al meer dan 25 miljard dollar aan terugroepacties en gerechtelijke procedures. (Belga)