Op het einde van de provincieraad kregen vijf raadsleden de kans om een reeks vragen te stellen over het gesprek dat Versnick faciliteerde tussen Optima Bank, de bevoegde gedeputeerde en twee topambtenaren van de provincie. In essentie verduidelijkte eerste gedeputeerde Alexander Vercamer (CD&V) waarom Geert Versnick voor de deputatie niet aan belangenvermenging deed en ook geen deontologische fout maakte. Versnick kwam als allerlaatste aan het woord. "We leven in een periode waar de perceptie belangrijker is geworden dan de feiten", zei hij. "Ik neem daarom ontslag uit alle mandaten waar zich mogelijks een perceptieprobleem kan voordoen." Gevraagd naar welke mandaten, verklaarde hij achteraf dat het gaat om bestuursmandaten bij Optima Group, de holding boven de failliete bank, en vastgoedontwikkelaar Land Invest Group. N-VA-fractieleider Jeroen Lemaitre, die op de raad het ontslag van Versnick als gedeputeerde vroeg, vindt de beslissing van Versnick "een erkenning dat er een probleem is". "Dit is een vorm van schuldbekentenis. Er is geen perceptieprobleem, er is een vermenging van belangen wat absoluut niet door de beugel kan", aldus Lemaitre in een reactie. (Belga)

Op het einde van de provincieraad kregen vijf raadsleden de kans om een reeks vragen te stellen over het gesprek dat Versnick faciliteerde tussen Optima Bank, de bevoegde gedeputeerde en twee topambtenaren van de provincie. In essentie verduidelijkte eerste gedeputeerde Alexander Vercamer (CD&V) waarom Geert Versnick voor de deputatie niet aan belangenvermenging deed en ook geen deontologische fout maakte. Versnick kwam als allerlaatste aan het woord. "We leven in een periode waar de perceptie belangrijker is geworden dan de feiten", zei hij. "Ik neem daarom ontslag uit alle mandaten waar zich mogelijks een perceptieprobleem kan voordoen." Gevraagd naar welke mandaten, verklaarde hij achteraf dat het gaat om bestuursmandaten bij Optima Group, de holding boven de failliete bank, en vastgoedontwikkelaar Land Invest Group. N-VA-fractieleider Jeroen Lemaitre, die op de raad het ontslag van Versnick als gedeputeerde vroeg, vindt de beslissing van Versnick "een erkenning dat er een probleem is". "Dit is een vorm van schuldbekentenis. Er is geen perceptieprobleem, er is een vermenging van belangen wat absoluut niet door de beugel kan", aldus Lemaitre in een reactie. (Belga)