In 2010 is de overslag van goederen in de haven van Rotterdam - volgens een eerste raming - toegenomen tot 430 miljoen ton. Dat is 11,1 procent meer dan in het crisisjaar 2009 en zelfs 2,1 procent meer dan in het vorige recordjaar 2008. De aanvoer nam met 12 procent toe, de afvoer met 9 procent.

Ook voor 2011 verwacht het Rotterdamse havenbedrijf positieve resultaten. President-directeur Hans Smits verwacht dat de overslag in 2011 met 2 tot 3 procent groeit tot ongeveer 440 miljoen ton. De toename is volgens Smits te danken aan de groei van de wereldhandel en "de bloeiende Duitse economie".

De overslag van containers is in die mate gegroeid dat die met 112 miljoen ton weer tot de belangrijkste goederenstroom van de haven gerekend mag worden. In 2010 werden 14 procent meer containers overgeslagen van schip op wal.

In 2009 kreeg Rotterdam nog af te rekenen met een van de grootste dalingen in de overslag ooit. De aan- en afvoer van goederen via de Rotterdamse haven liep in dat crisisjaar met 8,5 procent terug tot 385 miljoen ton.

In 2010 is de overslag van goederen in de haven van Rotterdam - volgens een eerste raming - toegenomen tot 430 miljoen ton. Dat is 11,1 procent meer dan in het crisisjaar 2009 en zelfs 2,1 procent meer dan in het vorige recordjaar 2008. De aanvoer nam met 12 procent toe, de afvoer met 9 procent. Ook voor 2011 verwacht het Rotterdamse havenbedrijf positieve resultaten. President-directeur Hans Smits verwacht dat de overslag in 2011 met 2 tot 3 procent groeit tot ongeveer 440 miljoen ton. De toename is volgens Smits te danken aan de groei van de wereldhandel en "de bloeiende Duitse economie". De overslag van containers is in die mate gegroeid dat die met 112 miljoen ton weer tot de belangrijkste goederenstroom van de haven gerekend mag worden. In 2010 werden 14 procent meer containers overgeslagen van schip op wal. In 2009 kreeg Rotterdam nog af te rekenen met een van de grootste dalingen in de overslag ooit. De aan- en afvoer van goederen via de Rotterdamse haven liep in dat crisisjaar met 8,5 procent terug tot 385 miljoen ton.