"Wij zijn ons bewust van de onvrede, zorg en angst onder gepensioneerden en werkenden", zegt FNV-bestuurder Tuur Elzinga. "Zij hebben hun pensioenen de afgelopen jaren zien verdampen, waardoor ze minder te besteden hebben. Wij pleiten daarom al langer voor een geïndexeerd pensioen dat meestijgt met de prijzen." De vakbonden hebben de bevoegde minister nog een ultimatum gesteld om de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel te hervatten. Tegen volgende week verwachten ze een antwoord. "Onze voorwaarden zijn duidelijk. Wij willen een goed pensioen voor iedereen, dus ook voor zelfstandigen en flexibele arbeidskrachten". De vakbonden eisen ook dat de pensioenleeftijd wordt bevroren op 66 jaar en dat de boete op vroegtijdig stoppen met werken, verdwijnt. (Belga)

"Wij zijn ons bewust van de onvrede, zorg en angst onder gepensioneerden en werkenden", zegt FNV-bestuurder Tuur Elzinga. "Zij hebben hun pensioenen de afgelopen jaren zien verdampen, waardoor ze minder te besteden hebben. Wij pleiten daarom al langer voor een geïndexeerd pensioen dat meestijgt met de prijzen." De vakbonden hebben de bevoegde minister nog een ultimatum gesteld om de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel te hervatten. Tegen volgende week verwachten ze een antwoord. "Onze voorwaarden zijn duidelijk. Wij willen een goed pensioen voor iedereen, dus ook voor zelfstandigen en flexibele arbeidskrachten". De vakbonden eisen ook dat de pensioenleeftijd wordt bevroren op 66 jaar en dat de boete op vroegtijdig stoppen met werken, verdwijnt. (Belga)