Gevraagd naar het verschil tussen zijn partij en Groen, na het uiteenspatten van Samen, verwees de Antwerpse sp.a-topman Tom Meeuws naar de haven.
...

Gevraagd naar het verschil tussen zijn partij en Groen, na het uiteenspatten van Samen, verwees de Antwerpse sp.a-topman Tom Meeuws naar de haven. Socialistische politici hebben altijd de uitbreiding verdedigd, terwijl Groen kritisch is, vooral tegenover het Saeftinghedok en het verdwijnen van Doel. Meeuws en co denken op de eerste plaats aan de werkgelegenheid. Gelijk hebben ze. Uit een studie voor de Vlaamse overheid blijkt dat zonder een uitbreiding, de Antwerpse containertrafieken in 2022 bijna de helft kleiner zullen zijn. De drie grote containerallianties zullen naar andere havens trekken, waar ze wel kunnen groeien. Anderzijds zal de bijkomende capaciteit bitter weinig extra dokwerkers aan werk helpen. De studie zegt echter niets over de toegevoegde waarde - banen - die de haven creëert in de rest van het land.Een sterke haven is nochtans de motor van de Vlaamse economie, niet alleen voor de logistiek. Alle bedrijven hebben baat bij een goedkope en efficiënte import- en exportmogelijkheid in de onmiddellijke nabijheid. De studie voorspelt dat de containertrafiek na de uitbreiding meer dan verdubbelt tot het maximumvolume in 2036. Het staat nu al vast dat de rederijen dan eisen dat het Saeftinghedok groter wordt. Is dat voldoende? In haar recente doctoraalsthesis berekent Yasmine R.M. Mohamed (UA) dat de bouw van nieuwe capaciteit in 2036 bij hoge groeiprognoses onmogelijk de trafieken kan opvangen. Het minst optimistische groeiscenario betekent dat ook met die potentiële nieuwe capaciteit de Antwerpse haven in elk geval vol is in 2050. Er komt een moment dat de grote rederijen elders een alternatief moeten zoeken. De groei van de haven van Antwerpen is eindig. Dat element moet meespelen in het debat over miljardeninvesteringen in de grootste economisch cluster van het land.