Het gaat om de werknemers die vallen onder het APCB (het aanvullend paritair comité voor bedienden). Een amalgaam van bedrijven valt onder het paritair comité, gaande van bedienden in bijvoorbeeld de call-centers of ict-bedrijven.

Het ontwerpakkoord voorziet in een opslag van 0,4 procent. Dat is wel bovenop de index. Eerste ramingen gaan uit van een indexering in januari van 2,3 procent. Een coronabonus is mogelijk in die bedrijven die ondanks de pandemie hun omzet konden verhogen.

Het gaat om de werknemers die vallen onder het APCB (het aanvullend paritair comité voor bedienden). Een amalgaam van bedrijven valt onder het paritair comité, gaande van bedienden in bijvoorbeeld de call-centers of ict-bedrijven. Het ontwerpakkoord voorziet in een opslag van 0,4 procent. Dat is wel bovenop de index. Eerste ramingen gaan uit van een indexering in januari van 2,3 procent. Een coronabonus is mogelijk in die bedrijven die ondanks de pandemie hun omzet konden verhogen.