De erfenissimulator werkt eenvoudig. Het volstaat te surfen naar wikifin.be/erfenissimulator en daar een stamboom en een schatting van de bezittingen in te vullen. Vervolgens krijgt de gebruiker een overzicht van zijn totale vermogen en hoe dat verdeeld wordt bij overlijden. Er volgt ook een raming van hoeveel erfbelasting de erfgenamen moeten betalen. De erfenissimulator geeft weer hoe een nalatenschap zou verdeeld worden als er geen testament is of geen schenkingen tijdens het leven werden gedaan. Met andere woorden: hoe ziet de erfenis eruit als er nog niets specifiek geregeld is. Wie een en ander liever anders zou zien, kan vervolgens professionele hulp inroepen van bijvoorbeeld een notaris. De notarissenfederatie heeft meegewerkt aan de site. (Belga)

De erfenissimulator werkt eenvoudig. Het volstaat te surfen naar wikifin.be/erfenissimulator en daar een stamboom en een schatting van de bezittingen in te vullen. Vervolgens krijgt de gebruiker een overzicht van zijn totale vermogen en hoe dat verdeeld wordt bij overlijden. Er volgt ook een raming van hoeveel erfbelasting de erfgenamen moeten betalen. De erfenissimulator geeft weer hoe een nalatenschap zou verdeeld worden als er geen testament is of geen schenkingen tijdens het leven werden gedaan. Met andere woorden: hoe ziet de erfenis eruit als er nog niets specifiek geregeld is. Wie een en ander liever anders zou zien, kan vervolgens professionele hulp inroepen van bijvoorbeeld een notaris. De notarissenfederatie heeft meegewerkt aan de site. (Belga)