Veel mensen namen de wagen in plaats van de trein naar het werk. "Wanneer we ervan uitgaan dat 40 procent van de gebruikelijke treinpendelaars dit hebben gedaan, betekent dit een toename van het verkeer met ongeveer 12 procent, wat normalerwijze zorgt voor een verlenging van de files met bijna 50 procent", luidt het. De organisatie raamt de kostprijs van die reistijdverlenging op ongeveer 16 miljoen euro. Ook het vrachtvervoer stond langer in de file, wat volgens het VBO nog een bijkomende economische schade oplevert van bijna 2 miljoen euro. VBO rekent ook dat 15 procent van de pendelaars niet kan telewerken of geen alternatief vindt om op de werkplek te geraken, wat de economie 14 miljoen euro kost. Voor de resterende groep treinpendelaars (45 procent) gaat het VBO ervan uit dat een derde toch nog met de trein naar het werk kan gaan en terugkeren, maar dan met een vertraging van in totaal gemiddeld een uur voor de twee trajecten. Op die vertraging kleven de werkgevers een kost van 2 miljoen euro. Van de rest wordt verwacht dat ze telewerken (25%) of een dag verlof nemen (5%). Daarnaast ziet het VBO een reeks kosten die moeilijker in te schatten zijn, zoals de winstderving door productievermindering, de vertragingen bij het vrachtvervoer met de trein en het stilvallen van zakelijke treinverbindingen. Daarvoor telt de organisatie nog 4 à 8 miljoen euro. Dat brengt het totaal op ongeveer 40 miljoen euro per dag. (Belga)

Veel mensen namen de wagen in plaats van de trein naar het werk. "Wanneer we ervan uitgaan dat 40 procent van de gebruikelijke treinpendelaars dit hebben gedaan, betekent dit een toename van het verkeer met ongeveer 12 procent, wat normalerwijze zorgt voor een verlenging van de files met bijna 50 procent", luidt het. De organisatie raamt de kostprijs van die reistijdverlenging op ongeveer 16 miljoen euro. Ook het vrachtvervoer stond langer in de file, wat volgens het VBO nog een bijkomende economische schade oplevert van bijna 2 miljoen euro. VBO rekent ook dat 15 procent van de pendelaars niet kan telewerken of geen alternatief vindt om op de werkplek te geraken, wat de economie 14 miljoen euro kost. Voor de resterende groep treinpendelaars (45 procent) gaat het VBO ervan uit dat een derde toch nog met de trein naar het werk kan gaan en terugkeren, maar dan met een vertraging van in totaal gemiddeld een uur voor de twee trajecten. Op die vertraging kleven de werkgevers een kost van 2 miljoen euro. Van de rest wordt verwacht dat ze telewerken (25%) of een dag verlof nemen (5%). Daarnaast ziet het VBO een reeks kosten die moeilijker in te schatten zijn, zoals de winstderving door productievermindering, de vertragingen bij het vrachtvervoer met de trein en het stilvallen van zakelijke treinverbindingen. Daarvoor telt de organisatie nog 4 à 8 miljoen euro. Dat brengt het totaal op ongeveer 40 miljoen euro per dag. (Belga)