Woensdag raakte bekend dat er mogelijk beweging komt in het aandeelhouderschap van Degroof Petercam, na de vier grootbanken de belangrijkste speler in ons land voor private banking. Een deel van de bank, volgens sommigen zelfs de hele financiële instelling, kan in de etalage belanden. Onder meer Belfius wordt in de sector vaak genoemd als mogelijke koper.

Maar het ziet er volgens De Tijd naar uit dat het dossier op zijn minst doorkruist wordt door een onderzoek bij de Nationale Bank naar het respecteren van de regels tegen het witwassen van geld bij de instelling. Volgens bronnen bij de krant gaat het om een onderzoek dat al op zijn minst zes maanden aan de gang is. De Nationale Bank voerde een audit uit bij de instelling. 'Daarbij kwamen talrijke onregelmatigheden aan het licht', valt te horen. Wat de aard van die onregelmatigheden is en wat de gevolgen kunnen zijn, is nog niet duidelijk.

Volgens de krant wijst de duur van het onderzoek en het feit dat het dossier nog niet meteen kan worden afgesloten er evenwel op dat het niet om een kleine kwestie gaat. Daarbij komt dat Degroof Petercam bij de audit de slechtst mogelijke score kreeg van de Nationale Bank, aldus De Tijd. De bank riskeert een boete die kan oplopen tot 10 procent van de netto-omzet, luidt het.

Degroof Petercam bevestigt dat er een audit van de Nationale Bank plaatsvond, maar ontkent dat er sprake is van witwaspraktijken. 'De Nationale Bank heeft aanbevelingen geformuleerd die momenteel geïmplementeerd worden. Het ging dus niet om een onderzoek van de Nationale Bank voor feiten van witwassen bij de bank', klinkt het.

De audit, zoals de Nationale Bank er regelmatig uitvoert bij de financiële instellingen die ze controleert, betrof de procedures voor interne controle van Degroof Petercam rond preventie van witwassen. De bank benadrukt dat het naleven van de wetgeving en regels voor de bank van het grootste belang is.

Woensdag raakte bekend dat er mogelijk beweging komt in het aandeelhouderschap van Degroof Petercam, na de vier grootbanken de belangrijkste speler in ons land voor private banking. Een deel van de bank, volgens sommigen zelfs de hele financiële instelling, kan in de etalage belanden. Onder meer Belfius wordt in de sector vaak genoemd als mogelijke koper. Maar het ziet er volgens De Tijd naar uit dat het dossier op zijn minst doorkruist wordt door een onderzoek bij de Nationale Bank naar het respecteren van de regels tegen het witwassen van geld bij de instelling. Volgens bronnen bij de krant gaat het om een onderzoek dat al op zijn minst zes maanden aan de gang is. De Nationale Bank voerde een audit uit bij de instelling. 'Daarbij kwamen talrijke onregelmatigheden aan het licht', valt te horen. Wat de aard van die onregelmatigheden is en wat de gevolgen kunnen zijn, is nog niet duidelijk.Volgens de krant wijst de duur van het onderzoek en het feit dat het dossier nog niet meteen kan worden afgesloten er evenwel op dat het niet om een kleine kwestie gaat. Daarbij komt dat Degroof Petercam bij de audit de slechtst mogelijke score kreeg van de Nationale Bank, aldus De Tijd. De bank riskeert een boete die kan oplopen tot 10 procent van de netto-omzet, luidt het.Degroof Petercam bevestigt dat er een audit van de Nationale Bank plaatsvond, maar ontkent dat er sprake is van witwaspraktijken. 'De Nationale Bank heeft aanbevelingen geformuleerd die momenteel geïmplementeerd worden. Het ging dus niet om een onderzoek van de Nationale Bank voor feiten van witwassen bij de bank', klinkt het.De audit, zoals de Nationale Bank er regelmatig uitvoert bij de financiële instellingen die ze controleert, betrof de procedures voor interne controle van Degroof Petercam rond preventie van witwassen. De bank benadrukt dat het naleven van de wetgeving en regels voor de bank van het grootste belang is.