Die twee laatste (met name onderwijzer Nederlands in het lager onderwijs en arbeider gespecialiseerd in het bewerken van rubber) zijn nieuwkomers in de lijst die exact honderd beroepen telt. Enkele andere zijn dan weer uit de lijst met knelpuntberoepen verdwenen, waaronder logistiek verantwoordelijke, veiligheidsagent en assistent-boekhouder. Een knelpuntberoep is een beroep waarvoor er een tekort is aan geschikte kandidaten, ofwel omdat kandidaten niet de juiste opleiding of vaardigheden hebben, ofwel wegens ongunstige arbeidsomstandigheden. Het observatorium merkt op dat het in Brussel ook moeilijk is om kandidaten te vinden voor salesfuncties (vertegenwoordigers en verkopers) en in de bouwsector. (Belga)

Die twee laatste (met name onderwijzer Nederlands in het lager onderwijs en arbeider gespecialiseerd in het bewerken van rubber) zijn nieuwkomers in de lijst die exact honderd beroepen telt. Enkele andere zijn dan weer uit de lijst met knelpuntberoepen verdwenen, waaronder logistiek verantwoordelijke, veiligheidsagent en assistent-boekhouder. Een knelpuntberoep is een beroep waarvoor er een tekort is aan geschikte kandidaten, ofwel omdat kandidaten niet de juiste opleiding of vaardigheden hebben, ofwel wegens ongunstige arbeidsomstandigheden. Het observatorium merkt op dat het in Brussel ook moeilijk is om kandidaten te vinden voor salesfuncties (vertegenwoordigers en verkopers) en in de bouwsector. (Belga)