Het Belgisch ondernmersvertrouwen, dat maandelijks opgemeten wordt door de Nationale Bank (NBB) is in mei gedaald, en dat voor het eerst sinds het dieptepunt van maart 2009.

In mei is er een daling met 2,5 basispunten. De barometer staat nu op -4,9 punten. Het ondernemersvertrouwen is in mei verslechterd in de verwerkende nijverheid en, in mindere mate, in de dienstverlening aan de bedrijven en in de handel. Het conjunctuurklimaat is daarentegen voor de vierde maand op rij licht verbeterd in de bouw.

In de verwerkende nijverheid hebben de bedrijfsleiders een ongunstig antwoord gegeven op elk van de vier vragen van de indicator, namelijk de beoordeling van de totale orderpositie en het peil van de voorraden en de vooruitzichten voor de werkgelegenheid en de vraag.

In de dienstverlening aan de bedrijven is het pessimisme van de bedrijfsleiders eveneens tot uiting gekomen in alle vragen van de indicator, meer in het bijzonder in de beoordeling van de activiteit. Ook in de handel bleek het vertrouwensverlies algemeen. De lichte verbetering in de bouw is toe te schrijven aan een hogere benutting van het materieel en aan een gunstiger beoordeling van het totale orderbestand.

De algemene synthetische curve, die de onderliggende conjunctuurtendens weergeeft, blijft wel opwaarts gericht.

Het Belgisch ondernmersvertrouwen, dat maandelijks opgemeten wordt door de Nationale Bank (NBB) is in mei gedaald, en dat voor het eerst sinds het dieptepunt van maart 2009. In mei is er een daling met 2,5 basispunten. De barometer staat nu op -4,9 punten. Het ondernemersvertrouwen is in mei verslechterd in de verwerkende nijverheid en, in mindere mate, in de dienstverlening aan de bedrijven en in de handel. Het conjunctuurklimaat is daarentegen voor de vierde maand op rij licht verbeterd in de bouw. In de verwerkende nijverheid hebben de bedrijfsleiders een ongunstig antwoord gegeven op elk van de vier vragen van de indicator, namelijk de beoordeling van de totale orderpositie en het peil van de voorraden en de vooruitzichten voor de werkgelegenheid en de vraag. In de dienstverlening aan de bedrijven is het pessimisme van de bedrijfsleiders eveneens tot uiting gekomen in alle vragen van de indicator, meer in het bijzonder in de beoordeling van de activiteit. Ook in de handel bleek het vertrouwensverlies algemeen. De lichte verbetering in de bouw is toe te schrijven aan een hogere benutting van het materieel en aan een gunstiger beoordeling van het totale orderbestand. De algemene synthetische curve, die de onderliggende conjunctuurtendens weergeeft, blijft wel opwaarts gericht.