De indicator die het vertrouwen bij de bedrijven meet, kwam in juli uit op -2,8 punten, een daling met 1 punt dus tegenover de -1,8 punten een maand eerder..

Het vertrouwensverlies deed zich voor in alle ondervraagde bedrijfstakken, behalve in de verwerkende nijverheid waar een lichte verbetering werd vastgesteld van 0,4 punten. 'Een neerwaartse herziening van de vraag- en werkgelegenheidsvooruitzichten werd meer dan gecompenseerd door een positiever oordeel over de huidige situatie', aldus de Nationale Bank, die opmerkt dat de ondernemers vooral optimistisch waren over het voorraadpeil.

In de handel, waar de daling het sterkst was (-5,8 punten), was het vertrouwensverlies voornamelijk te wijten aan een aanzienlijke verslechtering van zowel de vraag- als de werkgelegenheidsvooruitzichten. In de dienstverlening aan bedrijven (-4,1 punten) verslechterden vooral de vooruitzichten voor de activiteit fors en in de bouwnijverheid (-2,2) heeft de verzwakking te maken met een negatievere ontwikkeling van de orderbestanden en van het ingeschakelde materiaal.

Ten slotte blijkt uit de resultaten van de driemaandelijkse enquête naar het productievermogen in de verwerkende nijverheid dat de bezettingsgraad een geringe daling kende. Gecorrigeerd voor seizoensinvloeden nam die graad af van 81,8 procent in april naar 80,7 procent in juli.

NBB
© NBB
De indicator die het vertrouwen bij de bedrijven meet, kwam in juli uit op -2,8 punten, een daling met 1 punt dus tegenover de -1,8 punten een maand eerder..Het vertrouwensverlies deed zich voor in alle ondervraagde bedrijfstakken, behalve in de verwerkende nijverheid waar een lichte verbetering werd vastgesteld van 0,4 punten. 'Een neerwaartse herziening van de vraag- en werkgelegenheidsvooruitzichten werd meer dan gecompenseerd door een positiever oordeel over de huidige situatie', aldus de Nationale Bank, die opmerkt dat de ondernemers vooral optimistisch waren over het voorraadpeil.In de handel, waar de daling het sterkst was (-5,8 punten), was het vertrouwensverlies voornamelijk te wijten aan een aanzienlijke verslechtering van zowel de vraag- als de werkgelegenheidsvooruitzichten. In de dienstverlening aan bedrijven (-4,1 punten) verslechterden vooral de vooruitzichten voor de activiteit fors en in de bouwnijverheid (-2,2) heeft de verzwakking te maken met een negatievere ontwikkeling van de orderbestanden en van het ingeschakelde materiaal.Ten slotte blijkt uit de resultaten van de driemaandelijkse enquête naar het productievermogen in de verwerkende nijverheid dat de bezettingsgraad een geringe daling kende. Gecorrigeerd voor seizoensinvloeden nam die graad af van 81,8 procent in april naar 80,7 procent in juli.