De indicator die het vertrouwen meet, kwam deze maand uit op 2,3 punten. Het gaat om een daling met 0,4 in vergelijking met januari. Ook toen was het vertrouwen al afgenomen (-0,9 tot 2,7), net als in december (-0,6 tot 3,6). In juli stond het ondernemersvertrouwen nog historisch hoog op 10,1 punten.

Vooral bij de diensten aan bedrijven daalde de indicator aanzienlijk (-5,1 tot 10,2 punten). De bedrijven in de sector zien met name de vooruitzichten van hun activiteit minder rooskleurig in. 'Het vertrouwensverlies trad bovendien op in alle dienstenactiviteiten', zegt de Nationale Bank.

In andere bedrijfstakken bleef de daling van het vertrouwen beperkt. In de bouwsector zijn de orderboekjes iets minder gevuld en kampen bedrijven met materiaaltekorten. In de handel werden dan weer de werkgelegenheidsvooruitzichten en de verwachte bestellingen bij leveranciers neerwaarts herzien.

De verwerkende nijverheid kende tot slot als enige sector een lichte stijging van het vertrouwen (0,6 tot 3,1 punten). Dat is volgens de Nationale Bank volledig te danken aan 'een gunstigere beoordeling van het voorraadpeil'.

De indicator die het vertrouwen meet, kwam deze maand uit op 2,3 punten. Het gaat om een daling met 0,4 in vergelijking met januari. Ook toen was het vertrouwen al afgenomen (-0,9 tot 2,7), net als in december (-0,6 tot 3,6). In juli stond het ondernemersvertrouwen nog historisch hoog op 10,1 punten. Vooral bij de diensten aan bedrijven daalde de indicator aanzienlijk (-5,1 tot 10,2 punten). De bedrijven in de sector zien met name de vooruitzichten van hun activiteit minder rooskleurig in. 'Het vertrouwensverlies trad bovendien op in alle dienstenactiviteiten', zegt de Nationale Bank. In andere bedrijfstakken bleef de daling van het vertrouwen beperkt. In de bouwsector zijn de orderboekjes iets minder gevuld en kampen bedrijven met materiaaltekorten. In de handel werden dan weer de werkgelegenheidsvooruitzichten en de verwachte bestellingen bij leveranciers neerwaarts herzien. De verwerkende nijverheid kende tot slot als enige sector een lichte stijging van het vertrouwen (0,6 tot 3,1 punten). Dat is volgens de Nationale Bank volledig te danken aan 'een gunstigere beoordeling van het voorraadpeil'.