De regering-Michel mag de Belgische bedrijven een bedankje sturen. Dat de begrotingscontrole 2017 zo gemakkelijk werd afgehandeld is onder andere het gevolg van de toenemende inkomsten uit de vennootschapsbelasting. In 2010 betaalden de bedrijven 9,2 miljard euro belasting op hun winsten, in 2016 werd dat 15,2 miljard euro of 3,6 procent van het bbp. In 2017 zou de vennootschapsbelasting meer dan 15,5 miljard euro opbrengen. In zeven jaar tijd is dat een stijging met 6,3 miljard euro of 70 procent. België steekt daarmee schril af tegenover de buurlanden. Daar schommelt de opbrengst van de vennootschapsbelasting tussen 2,5 en 2,6 procent van het bbp (zie grafiek Opbrengst vennootschapsbelasting in België stijgt).
...