"Het overleg ging over onder meer vrijwillig vertrek, een afscheidsregeling en brugpensioen. De directie had een voorstel gedaan en wilde onze tegenvoorstellen niet meer bespreken. Ze zei dat het een maximumvoorstel was. Dat willen ze nu voorleggen aan het personeel", zegt Laureys. Hij verwacht dat dat nog vanaf deze week gebeurt.

Hij wijst er voorts op dat er geen sprake is van een akkoord en dat de vakbonden het voorstel niet zullen verdedigen.

Bij Janssen Pharmaceutica is een collectief ontslag aangekondigd voor 482 vaste jobs over een periode van maximum vier jaar. Het bedrijf stelt 4.077 vaste personeelsleden tewerk.

"Het overleg ging over onder meer vrijwillig vertrek, een afscheidsregeling en brugpensioen. De directie had een voorstel gedaan en wilde onze tegenvoorstellen niet meer bespreken. Ze zei dat het een maximumvoorstel was. Dat willen ze nu voorleggen aan het personeel", zegt Laureys. Hij verwacht dat dat nog vanaf deze week gebeurt. Hij wijst er voorts op dat er geen sprake is van een akkoord en dat de vakbonden het voorstel niet zullen verdedigen. Bij Janssen Pharmaceutica is een collectief ontslag aangekondigd voor 482 vaste jobs over een periode van maximum vier jaar. Het bedrijf stelt 4.077 vaste personeelsleden tewerk.