Hoewel heel wat ondernemingen zware klappen hebben gekregen door de coronapandemie, zijn er ook bedrijven die aangeworven hebben tijdens de voorbije periode. Vooral bedrijven in de IT-sector (+4,2 %), de land- en tuinbouwsector (+4,1 %) en de vrije beroepen (+2,4 %) zagen hun personeelsbestand toenemen in het afgelopen jaar. Ondernemingen actief in 'Vervoer en opslag' (+2,2 %) en de bouwsector (+1,5 %) vervolledigen de top vijf. Acerta baseert zich op het aantal arbeidsovereenkomsten van bepaalde en onbepaalde duur bij 27.000 bedrijven.
...

Hoewel heel wat ondernemingen zware klappen hebben gekregen door de coronapandemie, zijn er ook bedrijven die aangeworven hebben tijdens de voorbije periode. Vooral bedrijven in de IT-sector (+4,2 %), de land- en tuinbouwsector (+4,1 %) en de vrije beroepen (+2,4 %) zagen hun personeelsbestand toenemen in het afgelopen jaar. Ondernemingen actief in 'Vervoer en opslag' (+2,2 %) en de bouwsector (+1,5 %) vervolledigen de top vijf. Acerta baseert zich op het aantal arbeidsovereenkomsten van bepaalde en onbepaalde duur bij 27.000 bedrijven. "Het coronajaar was voor heel wat ondernemingen een moeilijk jaar. Toch zijn er ook sectoren die bijkomende aanwervingen hebben gedaan in 2020", stelt Liesbet Coninx, managing director payroll services bij Acerta vast. "De IT-sector bijvoorbeeld. Heel wat bedrijven hebben hun digitale kanalen uitgebreid, waardoor die sector een boost heeft gekregen. Ook de land- en tuinbouwsector kende een groei van het personeelsbestand, maar daar gaat het vooral om tijdelijke arbeidscontracten. De oorzaak van die stijging ligt waarschijnlijk bij de maatregelen die de regering genomen heeft, om de gevolgen van de coronapandemie op de voedselproductie te beperken: enerzijds het verdubbelen van het aantal dagen seizoensarbeid, anderzijds de mogelijkheid voor tijdelijk werklozen en personen in SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, het oude brugpensioen, nvdr) om het werk als seizoenarbeider in die sector te combineren met behoud van de uitkering."Bij de dalers zijn er geen verrassingen: in de horeca is het aantal banen het sterkst afgenomen (-16,4%), gevolgd door de cultuursector (-11,7%) en de uitzendsector (-9,8%). Liesbet Coninx: "In de horeca zien geen significante verschillen tussen de verschillende regio's. De procentuele daling is wel het grootst in West-Vlaanderen. Dat is niet geheel onlogisch, want de horeca aan de Belgische kust is meer afhankelijk van seizoensgebonden, flexibele arbeid, die door corona sterk gedaald is. In de horeca is vooral het aantal flexi-jobs en studentenjobs gedaald. De vaste werknemers werden vaak op tijdelijke werkloosheid geplaatst en behielden dus hun arbeidscontract." Liesbet Coninx grijpt de cijfers aan om te pleiten voor het tijdelijk tewerkstellen van tijdelijk werklozen bij een andere werkgever. "Op die manier behoudt de werkgever zijn talentvolle medewerkers, krijgen werknemers tijdelijk een nieuwe uitdaging en doen ze nieuwe ervaring op, en kan de organisatie bij betere vooruitzichten snel weer op volle kracht draaien met iedereen aan boord. Acerta heeft een platform, Bridge, waarop bedrijven die tijdelijk hun personeel willen uitlenen en bedrijven die tijdelijk extra handen kunnen gebruiken, zich kunnen aanmelden."