Zou het licht deze winter blijven branden? Door het uitvallen van verscheidene kerncentrales werd daar de voorbije winter voor gevreesd. Paniek die nu blijkbaar onnodig was, concludeert de Creg. Het schaarsterisico was "uiteindelijk en a posteriori onbestaande", staat in een analyse die de federale energieregulator maakte van de reactie van de markt op de onbeschikbare kerncentrales. De elektriciteit die niet werd opgewekt door de onbeschikbare kerncentrales, werd aangevuld door een sterke verhoging van de binnenlandse productiecapaciteit en een betere marktkoppeling in Centraal-West-Europa. Zo werden stilliggende gascentrales weer aan het net gekoppeld en was er een "sleutelrol" voor de interconnecties met de buurlanden. "Op bepaalde momenten zijn zeer grote hoeveelheden netto ingevoerd", aldus de Creg over de stroomimport. Dat neemt niet weg dat er tijdens zes specifieke dagen op de groothandelsmarkten bijzonder sterke prijspieken waren, van meer dan 300 euro/MWh. Die prijspieken bevestigden wel dat er sprake was van een "gespannen" situatie op de elektriciteitsmarkt, maar waren geen aanwijzing "van een risico op schaarste of afschakeling", concludeert de Creg. Er bleef immers nog minstens 3.700 MW capaciteit beschikbaar. (Belga)

Zou het licht deze winter blijven branden? Door het uitvallen van verscheidene kerncentrales werd daar de voorbije winter voor gevreesd. Paniek die nu blijkbaar onnodig was, concludeert de Creg. Het schaarsterisico was "uiteindelijk en a posteriori onbestaande", staat in een analyse die de federale energieregulator maakte van de reactie van de markt op de onbeschikbare kerncentrales. De elektriciteit die niet werd opgewekt door de onbeschikbare kerncentrales, werd aangevuld door een sterke verhoging van de binnenlandse productiecapaciteit en een betere marktkoppeling in Centraal-West-Europa. Zo werden stilliggende gascentrales weer aan het net gekoppeld en was er een "sleutelrol" voor de interconnecties met de buurlanden. "Op bepaalde momenten zijn zeer grote hoeveelheden netto ingevoerd", aldus de Creg over de stroomimport. Dat neemt niet weg dat er tijdens zes specifieke dagen op de groothandelsmarkten bijzonder sterke prijspieken waren, van meer dan 300 euro/MWh. Die prijspieken bevestigden wel dat er sprake was van een "gespannen" situatie op de elektriciteitsmarkt, maar waren geen aanwijzing "van een risico op schaarste of afschakeling", concludeert de Creg. Er bleef immers nog minstens 3.700 MW capaciteit beschikbaar. (Belga)