Enkele dagen geleden kondigde Marc Coucke, oprichter van Omega Pharma, de verkoop van zijn bedrijf aan de Amerikaans-Ierse groep Perrego aan. Een actie die hem toeliet 1,45 miljard euro aan belastingvrije winst in zijn zakken te steken.

Sommigen herontdekten zo een welbekende eigenschap van ons fiscaal systeem: België belast de winsten niet als de koper Europees is (wat hier het geval is, aangezien Perrego Iers is). Toch kunnen we iets aan het debat toevoegen door ons af te vragen wat Omega Pharma heeft bijgedragen aan onze economie. "In België heeft het bedrijf ongeveer 300 mensen in dienst, levert het een omzet, loonbelasting, fiscale bijdragen, ...", onderstreept Pascal Flisch, directeur van het bedrijf gespecialiseerd in financiële informatie B-Information, dat vrijdagochtend geïnterviewd werd in La Première.

Maar Flisch maant aan voorzichtig te zijn: zeker, Marc Coucke, Belgisch fiscaal burger, heeft de winst in ons land geïnd. Maar Omega Pharma is een groep die 90 procent van zijn omzet buiten België realiseert. We moeten dus vermijden de Belgische cijfers met de globale cijfers te vergelijken.

Zwak Belgisch belastingsysteem

Op Belgisch niveau hebben de twee maatschappijen die personeel aanwerven (Omega Pharma en Omega Pharma Belgium) 141 miljoen euro aan salarissen gestort in een periode van tien jaar. In diezelfde tijd hebben zij 8,5 miljoen euro aan belastingen betaald. Dat kan mager lijken, maar "de globale bijdrage van het bedrijf is veel belangrijker dan wat we in België zien".

Op dat geconsolideerde niveau, zien we bijvoorbeeld dat Omega Pharma in 2013 op een omzet van 1,2 miljard euro een brutowinst gerealiseerd heeft van 89,5 miljoen euro en 19,8 miljoen euro aan belastingen betaalde. Het voorgaande jaar, was die brutowinst 86,4 miljoen en de belastingbijdrage 20,2 miljoen euro.

In tien jaar tijd, op het niveau van de groep, heeft Omega Pharma meer dan 1,1 miljard euro aan salarissen en sociale zekerheidsbijdragen uitbetaald en 237 miljoen euro aan taksen neergeteld.

Het is duidelijk dat de groep zijn belastingen altijd normaal heeft betaald, benadrukt Flisch. Hij schat dat de farmaceutische groep gemiddeld 20 tot 22 procent van zijn winst heeft overgedragen aan de fiscale administraties in die landen waarin het werkzaam is. Dat ligt ver van de 3 of 4 procent die we bij bepaalde multinationals zien. Als het aantal belastingen dat in België betaald wordt meer schommelt, is dat omdat de resultaten evengoed sterk geschommeld hebben. Ook heeft Omega Pharma op bepaalde bijzonderheden van ons fiscaal systeem ingespeeld, zoals de notionele rente.

Bovendien beperkt de bijdrage van Omega Pharma zich niet tot de lonen en de belastingen. "De groep heeft voor dynamiek gezorgd bij de leveranciers, zodat ook zij winst hebben gemaakt en jobs hebben gecreëerd. Het is een economische structuur die kan ontstaan vanuit een bedrijf als Omega Pharma", stelt Flisch die schat dat we elke job die rechtstreeks door de farmaceutische groep gecreëerd werd met twee of drie kunnen vermenigvuldigen, vooral omdat het bedrijf veel producten met hoge toegevoegde waarde levert. "En dat proces zal niet stoppen omdat Omega Pharma in andere handen terechtkomt", besluit Flisch.

Pierre-Henri Thomas/WB

Enkele dagen geleden kondigde Marc Coucke, oprichter van Omega Pharma, de verkoop van zijn bedrijf aan de Amerikaans-Ierse groep Perrego aan. Een actie die hem toeliet 1,45 miljard euro aan belastingvrije winst in zijn zakken te steken.Sommigen herontdekten zo een welbekende eigenschap van ons fiscaal systeem: België belast de winsten niet als de koper Europees is (wat hier het geval is, aangezien Perrego Iers is). Toch kunnen we iets aan het debat toevoegen door ons af te vragen wat Omega Pharma heeft bijgedragen aan onze economie. "In België heeft het bedrijf ongeveer 300 mensen in dienst, levert het een omzet, loonbelasting, fiscale bijdragen, ...", onderstreept Pascal Flisch, directeur van het bedrijf gespecialiseerd in financiële informatie B-Information, dat vrijdagochtend geïnterviewd werd in La Première.Maar Flisch maant aan voorzichtig te zijn: zeker, Marc Coucke, Belgisch fiscaal burger, heeft de winst in ons land geïnd. Maar Omega Pharma is een groep die 90 procent van zijn omzet buiten België realiseert. We moeten dus vermijden de Belgische cijfers met de globale cijfers te vergelijken.Op Belgisch niveau hebben de twee maatschappijen die personeel aanwerven (Omega Pharma en Omega Pharma Belgium) 141 miljoen euro aan salarissen gestort in een periode van tien jaar. In diezelfde tijd hebben zij 8,5 miljoen euro aan belastingen betaald. Dat kan mager lijken, maar "de globale bijdrage van het bedrijf is veel belangrijker dan wat we in België zien".Op dat geconsolideerde niveau, zien we bijvoorbeeld dat Omega Pharma in 2013 op een omzet van 1,2 miljard euro een brutowinst gerealiseerd heeft van 89,5 miljoen euro en 19,8 miljoen euro aan belastingen betaalde. Het voorgaande jaar, was die brutowinst 86,4 miljoen en de belastingbijdrage 20,2 miljoen euro.In tien jaar tijd, op het niveau van de groep, heeft Omega Pharma meer dan 1,1 miljard euro aan salarissen en sociale zekerheidsbijdragen uitbetaald en 237 miljoen euro aan taksen neergeteld.Het is duidelijk dat de groep zijn belastingen altijd normaal heeft betaald, benadrukt Flisch. Hij schat dat de farmaceutische groep gemiddeld 20 tot 22 procent van zijn winst heeft overgedragen aan de fiscale administraties in die landen waarin het werkzaam is. Dat ligt ver van de 3 of 4 procent die we bij bepaalde multinationals zien. Als het aantal belastingen dat in België betaald wordt meer schommelt, is dat omdat de resultaten evengoed sterk geschommeld hebben. Ook heeft Omega Pharma op bepaalde bijzonderheden van ons fiscaal systeem ingespeeld, zoals de notionele rente.Bovendien beperkt de bijdrage van Omega Pharma zich niet tot de lonen en de belastingen. "De groep heeft voor dynamiek gezorgd bij de leveranciers, zodat ook zij winst hebben gemaakt en jobs hebben gecreëerd. Het is een economische structuur die kan ontstaan vanuit een bedrijf als Omega Pharma", stelt Flisch die schat dat we elke job die rechtstreeks door de farmaceutische groep gecreëerd werd met twee of drie kunnen vermenigvuldigen, vooral omdat het bedrijf veel producten met hoge toegevoegde waarde levert. "En dat proces zal niet stoppen omdat Omega Pharma in andere handen terechtkomt", besluit Flisch.Pierre-Henri Thomas/WB