In die som zitten onder meer de uitgaven voor het bestrijden van het olielek, het opruimen van de vervuiling, betalingen aan de Amerikaanse federale overheid en aan enkele deelstaten en de uitkering van schadevergoedingen. Zo werden al ongeveer 41.000 aanvragen voor schadevergoeding ingewilligd, voor een bedrag van ruim 128 miljoen dollar.

Volgens BP is het nog te vroeg om de volledige kost van de ramp te becijferen.

Al wekenlang lekt er tonnen olie in de Golf van Mexico, na een explosie op het olieplatform Deepwater Horizon.

In die som zitten onder meer de uitgaven voor het bestrijden van het olielek, het opruimen van de vervuiling, betalingen aan de Amerikaanse federale overheid en aan enkele deelstaten en de uitkering van schadevergoedingen. Zo werden al ongeveer 41.000 aanvragen voor schadevergoeding ingewilligd, voor een bedrag van ruim 128 miljoen dollar. Volgens BP is het nog te vroeg om de volledige kost van de ramp te becijferen. Al wekenlang lekt er tonnen olie in de Golf van Mexico, na een explosie op het olieplatform Deepwater Horizon.