"Er is momenteel een ongelijkheid tussen loontrekkenden en zelfstandigen met betrekking tot moederschapsverlof", aldus Borsus. Daar waar loontrekkenden kunnen genieten van een verlof van vijftien weken, is dat acht weken voor zelfstandigen waarvan vijf facultatief. Een van de maatregelen van de regering voorziet een minder discriminerend systeem, maar dat wel rekening houdt met de specificiteiten van zelfstandigen. Daarbij zal een verplichte periode gecombineerd blijven met een facultatieve periode. Ook de financieringsmoeilijkheden waarmee vrouwelijke ondernemers te kampen hebben worden tegen het licht gehouden. "We gaan met de banken bekijken of vrouwen geconfronteerd worden met specifieke moeilijkheden om hun activiteiten te financieren", aldus de minister. Volgens Borsus zal ook de informatie die geboden wordt aan zelfstandigen verbeterd worden. Zij zijn immers niet altijd op de hoogte van hun rechten. Uit een enquête die zelfstandigenorganisatie NSZ uitvoerde bij 759 respondenten blijkt dat de helft van de vrouwelijke zelfstandigen aangeeft moeilijkheden te ondervinden bij het combineren van privéleven en werk. Dat is vooral het geval wanneer ze moeder worden. Het NSZ stelt daarom vier maatregelen voor. Een daarvan betreft een verlenging van het moederschapsverlof voor zelfstandigen van acht naar dertien weken. Daarnaast wil NSZ de automatische toekenning van de dienstencheques waar zelfstandigen recht op hebben in geval van moederschap. (Belga)

"Er is momenteel een ongelijkheid tussen loontrekkenden en zelfstandigen met betrekking tot moederschapsverlof", aldus Borsus. Daar waar loontrekkenden kunnen genieten van een verlof van vijftien weken, is dat acht weken voor zelfstandigen waarvan vijf facultatief. Een van de maatregelen van de regering voorziet een minder discriminerend systeem, maar dat wel rekening houdt met de specificiteiten van zelfstandigen. Daarbij zal een verplichte periode gecombineerd blijven met een facultatieve periode. Ook de financieringsmoeilijkheden waarmee vrouwelijke ondernemers te kampen hebben worden tegen het licht gehouden. "We gaan met de banken bekijken of vrouwen geconfronteerd worden met specifieke moeilijkheden om hun activiteiten te financieren", aldus de minister. Volgens Borsus zal ook de informatie die geboden wordt aan zelfstandigen verbeterd worden. Zij zijn immers niet altijd op de hoogte van hun rechten. Uit een enquête die zelfstandigenorganisatie NSZ uitvoerde bij 759 respondenten blijkt dat de helft van de vrouwelijke zelfstandigen aangeeft moeilijkheden te ondervinden bij het combineren van privéleven en werk. Dat is vooral het geval wanneer ze moeder worden. Het NSZ stelt daarom vier maatregelen voor. Een daarvan betreft een verlenging van het moederschapsverlof voor zelfstandigen van acht naar dertien weken. Daarnaast wil NSZ de automatische toekenning van de dienstencheques waar zelfstandigen recht op hebben in geval van moederschap. (Belga)