In juni 2012 besliste Nyrstar Belgium, gevestigd in Balen, zijn kapitaal te verminderen met 350 miljoen en een tussentijds dividend uit te keren van 100 miljoen. Om de operatie te financieren leende Nyrstar Belgium 450 miljoen van het Nederlandse Nyrstar NV, de moedermaatschappij van een vennootschap die de Belgische dochter controleert.
...

In juni 2012 besliste Nyrstar Belgium, gevestigd in Balen, zijn kapitaal te verminderen met 350 miljoen en een tussentijds dividend uit te keren van 100 miljoen. Om de operatie te financieren leende Nyrstar Belgium 450 miljoen van het Nederlandse Nyrstar NV, de moedermaatschappij van een vennootschap die de Belgische dochter controleert.Nyrstar Belgium wilde de intresten van deze lening aftrekken van zijn belastbare basis. De rechtbank verwerpt dit, omdat "de intrestlast op een bij grootmoeder NV Nyrstar aangegane lening niet gemaakt is om inkomsten te verkrijgen of te behouden", zoals artikel 49 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen vereist om beroepskosten fiscaal in rekening te brengen. Het vonnis werd nog niet gepubliceerd."Voor heel wat bedrijven is dit een courante praktijk", reageert Denis-Emmanuel Philippe, vennoot van het in fiscaliteit gespecialiseerde Bloom Law Firm. Zijn firma is niet betrokken in het geschil. "Zeker beursgenoteerde vennootschappen beschikken dikwijls op een bepaald moment over te weinig cash om dividenden uit te keren en gaan dus een lening aan. De intrestaftrek is wel fiscaal voordelig, maar niet meer dan normaal. Tot op heden. Het vonnis van Antwerpen veroorzaakt een kleine fiscale aardbeving in België.""Als je een lening afsluit om je moeder een cadeau te doen, mag je die intresten ook niet inbrengen als beroepskosten", redeneert Karel Anthonissen van de BBI Gent, al evenmin betrokken in dit dossier. "Intrestaftrekken zijn een typische manier bij multinationals om belastingvoordelen te verkrijgen. Een lening afsluiten om dividenden uit te keren is toch echt wel een artificiële constructie. Dit kleine fiscale geschil is de afspiegeling van een brede consensus in de OESO en de Europese Commissie dat de fiscaal belaste winst moet vallen waar de onderliggende activiteit plaatsvindt. Ook beroepsrechters hebben al arresten uitgesproken die die richting uitgaan."De advocaat van Nyrstar is Alain Huyghe, partner en fiscalist bij Baker & McKenzie. "Na overleg met onze cliënt gaan we in beroep", zegt hij. "De Bijzondere Belastinginspectie tracht een eigenzinnig fiscaal concept door te drukken, dat haaks staat op de fiscale praktijk." "We hebben er alle vertrouwen in dat de argumenten ten voordele van de fiscale aftrekbaarheid van de intresten het in beroep zullen halen", besluit de woordvoerster van Nyrstar.