In 2017 was de zinksmelter nog goed voor een winst van 47 miljoen euro. Het grotere verlies in 2018 heeft te maken met "een lagere geschatte realiseerbare waarde" van de Myra Falls-mijn in Canada. In het persbericht herhaalt het bedrijf dat het in oktober een nazicht van haar balansstructuur is gestart vanwege "de uitdagende financiële en operationele omstandigheden". Nyrstar verwijst daarmee onder meer naar de "aanzienlijke dalingen in het werkkapitaal en liquiditeit in het vierde kwartaal van 2018 en het eerste kwartaal van 2019". Het is nog wachten op de halfjaarresultaten omdat Nyrstar zegt extra tijd nodig te hebben om de financiële consolidatie van de halfjaarresultaten voor 2019 te voltooien als gevolg van de tijd die nodig is om het audit-oordeel voor de jaarrekening van het boekjaar 2018 af te ronden. De eerste versie van de resultaten van 2018 werd op verkiezingsdag 26 mei gepubliceerd. Ook toen was de publicatie meermaals uitgesteld. De normale deadline lag op 30 april, maar dat bleek niet haalbaar. Alle aandacht van het management van Nyrstar ging toen naar de zoektocht naar vers kapitaal om het bedrijf te laten overleven. Die reddingsboei werd intussen gevonden bij Trafigura, maar wel ten koste van de kleine aandeelhouder. Eind juli werd de herstructurering volledig afgerond. Er is een nieuwe Britse vennootschap opgericht (NN2 NewCo) waarin alle activa van het zinkbedrijf zijn ondergebracht en waarvan meerderheidsaandeelhouder Trafigura na een kapitaalinjectie 98 procent controleert. De kleine aandeelhouders van Nyrstar controleren nog slechts 2 procent. (Belga)

In 2017 was de zinksmelter nog goed voor een winst van 47 miljoen euro. Het grotere verlies in 2018 heeft te maken met "een lagere geschatte realiseerbare waarde" van de Myra Falls-mijn in Canada. In het persbericht herhaalt het bedrijf dat het in oktober een nazicht van haar balansstructuur is gestart vanwege "de uitdagende financiële en operationele omstandigheden". Nyrstar verwijst daarmee onder meer naar de "aanzienlijke dalingen in het werkkapitaal en liquiditeit in het vierde kwartaal van 2018 en het eerste kwartaal van 2019". Het is nog wachten op de halfjaarresultaten omdat Nyrstar zegt extra tijd nodig te hebben om de financiële consolidatie van de halfjaarresultaten voor 2019 te voltooien als gevolg van de tijd die nodig is om het audit-oordeel voor de jaarrekening van het boekjaar 2018 af te ronden. De eerste versie van de resultaten van 2018 werd op verkiezingsdag 26 mei gepubliceerd. Ook toen was de publicatie meermaals uitgesteld. De normale deadline lag op 30 april, maar dat bleek niet haalbaar. Alle aandacht van het management van Nyrstar ging toen naar de zoektocht naar vers kapitaal om het bedrijf te laten overleven. Die reddingsboei werd intussen gevonden bij Trafigura, maar wel ten koste van de kleine aandeelhouder. Eind juli werd de herstructurering volledig afgerond. Er is een nieuwe Britse vennootschap opgericht (NN2 NewCo) waarin alle activa van het zinkbedrijf zijn ondergebracht en waarvan meerderheidsaandeelhouder Trafigura na een kapitaalinjectie 98 procent controleert. De kleine aandeelhouders van Nyrstar controleren nog slechts 2 procent. (Belga)