De regering-Michel voerde tijdens de vorige legislatuur een volledige en permanente vrijstelling in van de sociale bijdragen voor de eerst aangeworven werknemer. Dat moest beginnende ondernemers een duwtje in de rug geven en de jobcreatie stimuleren. Maar volgens instanties als het Rekenhof en het Planbureau heeft de maatregel niet het gewenste effect. Ze is bovendien duur, met een kostprijs van 1 miljard euro per jaar op kruissnelheid. Er was daarom al langer sprake van een aanpassing van het systeem. Zo was er sprake van een beperking in de tijd, maar die komt er niet. Wel zal de vrijstelling vanaf 1 januari 2022 geplafonneerd worden op 4.000 euro per kwartaal, zo staat in een een ontwerp van koninklijk besluit dat de ministerraad heeft goedgekeurd op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit). "De nulbijdrage-maatregel is een essentiële maatregel om het scheppen van banen te vergemakkelijken en onze economie te ontwikkelen, met name in een context van steun voor zelfstandigen en de relance", reageert minister voor Zelfstandigen en Kmo's David Clarinval (MR). "Ik ben tevreden dat de maatregel voor onze zelfstandigen en kmo's permanent wordt gemaakt." De plafonnering zal volgens Clarinval in de praktijk niet zo'n groot verschil maken. "Met deze beperking zal de overgrote meerderheid van nieuwe werkgevers een volledige vrijstelling blijven genieten", klinkt het. Sinds de introductie van de maatregel in 2016 (en tot en met het eerste kwartaal van 2021) hebben volgens de minister 52.556 werkgevers van de maatregel gebruikgemaakt. (Belga)

De regering-Michel voerde tijdens de vorige legislatuur een volledige en permanente vrijstelling in van de sociale bijdragen voor de eerst aangeworven werknemer. Dat moest beginnende ondernemers een duwtje in de rug geven en de jobcreatie stimuleren. Maar volgens instanties als het Rekenhof en het Planbureau heeft de maatregel niet het gewenste effect. Ze is bovendien duur, met een kostprijs van 1 miljard euro per jaar op kruissnelheid. Er was daarom al langer sprake van een aanpassing van het systeem. Zo was er sprake van een beperking in de tijd, maar die komt er niet. Wel zal de vrijstelling vanaf 1 januari 2022 geplafonneerd worden op 4.000 euro per kwartaal, zo staat in een een ontwerp van koninklijk besluit dat de ministerraad heeft goedgekeurd op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit). "De nulbijdrage-maatregel is een essentiële maatregel om het scheppen van banen te vergemakkelijken en onze economie te ontwikkelen, met name in een context van steun voor zelfstandigen en de relance", reageert minister voor Zelfstandigen en Kmo's David Clarinval (MR). "Ik ben tevreden dat de maatregel voor onze zelfstandigen en kmo's permanent wordt gemaakt." De plafonnering zal volgens Clarinval in de praktijk niet zo'n groot verschil maken. "Met deze beperking zal de overgrote meerderheid van nieuwe werkgevers een volledige vrijstelling blijven genieten", klinkt het. Sinds de introductie van de maatregel in 2016 (en tot en met het eerste kwartaal van 2021) hebben volgens de minister 52.556 werkgevers van de maatregel gebruikgemaakt. (Belga)