Het land leed bijna tien jaar onder de sancties, die werden opgelegd door de VS, de VN en de EU. In 2012 bande de Europese Unie bijvoorbeeld de olie- en gasimporteringen uit Iran. Daardoor daalde de jaarlijkse inkomsten uit olie van 118 miljard dollar in 2011 tot 42 miljard dollar in 2013. Er zijn tien grote gevolgen van het opheffen van de sancties. Zo wordt de export van Iraanse olie en gas naar de Europese Unie mogelijk, mogen bedrijven in het westen uitrusting voor olie- en gasvelden leveren en mogen verzekeraars in het westen Iraanse schepen verzekeren. Daarnaast is zakendoen met de Iraanse energiesector opnieuw veelal toegestaan en kunnen er weer internationale financiële transacties plaatsvinden. Banken mogen zakentransacties met Iran met kredieten ondersteunen, en Iran krijgt de beschikking over 100 miljard dollar die bevroren waren. Ook worden sancties tegen bedrijven en honderden privépersonen opgeheven. Tot slot is de levering van vliegtuigen en onderdelen van Boeing- en Airbustoestellen voor civiele doelen opnieuw toegestaan en mogen autoproducenten uit het westen weer voertuigen in Iran verkopen. Een aantal sancties zullen nog steeds blijven gelden. Het gaat bijvoorbeeld om het embargo op handel van zware wapens en op het programma rond ballistische raketten van Iran. Bovendien kunnen de sancties die de Verenigde Naties hebben opgelegd, en die de basis waren voor de westerse sancties, snel weer in voege treden onder een zogenaamd "snap-back mechanisme", indien Iran zich niet houdt aan zijn deel van de atoomdeal. (Belga)

Het land leed bijna tien jaar onder de sancties, die werden opgelegd door de VS, de VN en de EU. In 2012 bande de Europese Unie bijvoorbeeld de olie- en gasimporteringen uit Iran. Daardoor daalde de jaarlijkse inkomsten uit olie van 118 miljard dollar in 2011 tot 42 miljard dollar in 2013. Er zijn tien grote gevolgen van het opheffen van de sancties. Zo wordt de export van Iraanse olie en gas naar de Europese Unie mogelijk, mogen bedrijven in het westen uitrusting voor olie- en gasvelden leveren en mogen verzekeraars in het westen Iraanse schepen verzekeren. Daarnaast is zakendoen met de Iraanse energiesector opnieuw veelal toegestaan en kunnen er weer internationale financiële transacties plaatsvinden. Banken mogen zakentransacties met Iran met kredieten ondersteunen, en Iran krijgt de beschikking over 100 miljard dollar die bevroren waren. Ook worden sancties tegen bedrijven en honderden privépersonen opgeheven. Tot slot is de levering van vliegtuigen en onderdelen van Boeing- en Airbustoestellen voor civiele doelen opnieuw toegestaan en mogen autoproducenten uit het westen weer voertuigen in Iran verkopen. Een aantal sancties zullen nog steeds blijven gelden. Het gaat bijvoorbeeld om het embargo op handel van zware wapens en op het programma rond ballistische raketten van Iran. Bovendien kunnen de sancties die de Verenigde Naties hebben opgelegd, en die de basis waren voor de westerse sancties, snel weer in voege treden onder een zogenaamd "snap-back mechanisme", indien Iran zich niet houdt aan zijn deel van de atoomdeal. (Belga)