Een kredietverzekering beschermt leveranciers tegen laattijdige betaling of wanbetaling door hun klanten. Bedrijven die een kredietverzekering afsluiten, kunnen een schadevergoeding krijgen in ruil voor de betaling van een premie. Die vergoeding kan oplopen tot 85 à 95 procent van het factuurbedrag.

Op die manier spelen kredietverzekeraars een belangrijke rol in het faciliteren van de handel en de export van Belgische ondernemingen. Ze zorgen ervoor dat bedrijven over voldoende werkkapitaal beschikken en niet in liquiditeitsproblemen komen.

De markt voor kredietverzekeringen wordt in België gedomineerd door de private verzekeraars Atradius, Coface en Euler Hermes, terwijl het door de overheid gecontroleerde Credendo er vooral is voor de export naar groeilanden. Door de coronacrisis is het risico op betalingsmoeilijkheden sterk toegenomen, waardoor de kredietverzekeraars de limieten die zij hanteren op heel wat debiteuren fors dreigden te verlagen. Dat deden ze eerder al in de periode van de financiële crisis van 2008, om hun eigen toekomst veilig te stelen.

Kredietlijnen intact houden

Om ervoor te zorgen dat de kredietverzekeraars hun kredietlimieten op een adequaat niveau houden, sloot de federale overheid met hen een akkoord. Dat voorziet in een mechanisme van staatssteun. Concreet biedt de overheid een herverzekeringsprogramma aan waarbij Credendo als herverzekeraar zal optreden.

De Nationale Bank, die mee het akkoord onderhandelde, schrijft in een persbericht dat het daarbij de bedoeling is "de bestaande kredietlimieten niet onnodig op te schorten". De kredietverzekeringsondernemingen verbinden zich ertoe de kredietlimieten die daadwerkelijk benut zijn in de 12 maanden voorafgaand aan 1 maart 2020 zo veel mogelijk intact te houden tot eind 2020. In ruil zal Credendo, handelend voor rekening van de staat, de onderschreven risico's herverzekeren.

Het herverzekeringsprogramma bepaalt volgens de NBB dat een aanzienlijk deel van de schadeloosstellingen nog altijd door de verzekeraars zal worden gedragen. Details daarover worden niet gegeven. De verdeling tussen verzekeraars en Credendo zal evolueren in functie van het aantal claims en de verliesratio. Ook de verdeling van de premies die de ondernemingen betalen, zal gebeuren in functie van die ratio.

'Een miljard euro'

"In het allerslechtste geval kan de garantieregeling de Belgische staat iets minder dan een miljard euro kosten", zegt Philippe Colle, gedelegeerd bestuurder van de federatie van verzekeringsmaatschappijen Assuralia. Maar dan moet de verliesratio voor de verzekeraars al 1000 procent bedragen, wat zou betekenen dat de schade-uitkeringen tien keer zo hoog zijn als de premie-inkomsten. Dat noemt Colle "onrealistisch hoog". In normale economische tijden bedraagt de verliesratio volgens hem 45 à 50 procent.

Volgens de federale regering moet dit akkoord met de kredietverzekeraars de Belgische bedrijven ondersteunen in moeilijke coronatijden. Het akkoord ligt in het verlengde van een eerdere overeenkomst met de banken, waardoor een staatswaarborg van kracht is op maximaal 50 miljard euro aan overbruggingskredieten voor ondernemingen.

'Covid-19 heeft een negatieve impact op de liquiditeit van heel wat bedrijven, waardoor sommige facturen niet betaald dreigen te worden. Om dat te vermijden werd een herverzekeringsprogramma uitgewerkt om te garanderen dat de facturen van de leveranciers betaald worden en de handelsstromen vlot blijven stromen. Naast het uitstel van belastingen en het bankenakkoord dient ook deze maatregel om bedrijven zuurstof te geven op het moment dat ze het hard nodig hebben', zegt minister van Financiën Alexander De Croo.

Een kredietverzekering beschermt leveranciers tegen laattijdige betaling of wanbetaling door hun klanten. Bedrijven die een kredietverzekering afsluiten, kunnen een schadevergoeding krijgen in ruil voor de betaling van een premie. Die vergoeding kan oplopen tot 85 à 95 procent van het factuurbedrag.Op die manier spelen kredietverzekeraars een belangrijke rol in het faciliteren van de handel en de export van Belgische ondernemingen. Ze zorgen ervoor dat bedrijven over voldoende werkkapitaal beschikken en niet in liquiditeitsproblemen komen.De markt voor kredietverzekeringen wordt in België gedomineerd door de private verzekeraars Atradius, Coface en Euler Hermes, terwijl het door de overheid gecontroleerde Credendo er vooral is voor de export naar groeilanden. Door de coronacrisis is het risico op betalingsmoeilijkheden sterk toegenomen, waardoor de kredietverzekeraars de limieten die zij hanteren op heel wat debiteuren fors dreigden te verlagen. Dat deden ze eerder al in de periode van de financiële crisis van 2008, om hun eigen toekomst veilig te stelen.Om ervoor te zorgen dat de kredietverzekeraars hun kredietlimieten op een adequaat niveau houden, sloot de federale overheid met hen een akkoord. Dat voorziet in een mechanisme van staatssteun. Concreet biedt de overheid een herverzekeringsprogramma aan waarbij Credendo als herverzekeraar zal optreden.De Nationale Bank, die mee het akkoord onderhandelde, schrijft in een persbericht dat het daarbij de bedoeling is "de bestaande kredietlimieten niet onnodig op te schorten". De kredietverzekeringsondernemingen verbinden zich ertoe de kredietlimieten die daadwerkelijk benut zijn in de 12 maanden voorafgaand aan 1 maart 2020 zo veel mogelijk intact te houden tot eind 2020. In ruil zal Credendo, handelend voor rekening van de staat, de onderschreven risico's herverzekeren.Het herverzekeringsprogramma bepaalt volgens de NBB dat een aanzienlijk deel van de schadeloosstellingen nog altijd door de verzekeraars zal worden gedragen. Details daarover worden niet gegeven. De verdeling tussen verzekeraars en Credendo zal evolueren in functie van het aantal claims en de verliesratio. Ook de verdeling van de premies die de ondernemingen betalen, zal gebeuren in functie van die ratio."In het allerslechtste geval kan de garantieregeling de Belgische staat iets minder dan een miljard euro kosten", zegt Philippe Colle, gedelegeerd bestuurder van de federatie van verzekeringsmaatschappijen Assuralia. Maar dan moet de verliesratio voor de verzekeraars al 1000 procent bedragen, wat zou betekenen dat de schade-uitkeringen tien keer zo hoog zijn als de premie-inkomsten. Dat noemt Colle "onrealistisch hoog". In normale economische tijden bedraagt de verliesratio volgens hem 45 à 50 procent.Volgens de federale regering moet dit akkoord met de kredietverzekeraars de Belgische bedrijven ondersteunen in moeilijke coronatijden. Het akkoord ligt in het verlengde van een eerdere overeenkomst met de banken, waardoor een staatswaarborg van kracht is op maximaal 50 miljard euro aan overbruggingskredieten voor ondernemingen.'Covid-19 heeft een negatieve impact op de liquiditeit van heel wat bedrijven, waardoor sommige facturen niet betaald dreigen te worden. Om dat te vermijden werd een herverzekeringsprogramma uitgewerkt om te garanderen dat de facturen van de leveranciers betaald worden en de handelsstromen vlot blijven stromen. Naast het uitstel van belastingen en het bankenakkoord dient ook deze maatregel om bedrijven zuurstof te geven op het moment dat ze het hard nodig hebben', zegt minister van Financiën Alexander De Croo.