De banenwinst blijkt uit cijfers van de KU Leuven, waarover De Tijd woensdag bericht. De notionele- intrestaftrek had oorspronkelijk tot doel internationale bedrijven naar hier te lokken. Volgens critici is de gunstmaatregel in de eerste plaats een dure maatregel, en ontbreekt een verplichting om banen te creëren in ruil voor de lagere belastingfactuur.

Een nieuwe studie maakt voor het eerst een directe schatting van het aantal banen dat dankzij de intrestaftrek werd gecreëerd in de Belgische filialen van buitenlandse multinationals.

Vives, een onderzoeksgroep van de faculteit Economie van de KU Leuven, becijferde dat het om ruim 20.000 banen gaat. De werkgelegenheid in de Belgische filialen steeg in de periode 2006-2014 gemiddeld met 4,9 procent tegenover de buitenlandse filialen, wat overeenstemt met 20.577 werknemers.

In principe zijn het aantal nieuwe banen nog een onderschatting, omdat Belgische en niet-Europese bedrijven niet in de cijfers vervat zitten, terwijl de gunstmaatregel ook voor hen geldt. Multinationals die na 2006 in België neerstreken, zijn evenmin meegerekend.

De kostprijs van de nieuwe banen - via mogelijke lagere belastinginkomsten als gevolg van de gunstmaatregel - heeft Vives niet berekend. (DT/BO)

De banenwinst blijkt uit cijfers van de KU Leuven, waarover De Tijd woensdag bericht. De notionele- intrestaftrek had oorspronkelijk tot doel internationale bedrijven naar hier te lokken. Volgens critici is de gunstmaatregel in de eerste plaats een dure maatregel, en ontbreekt een verplichting om banen te creëren in ruil voor de lagere belastingfactuur. Een nieuwe studie maakt voor het eerst een directe schatting van het aantal banen dat dankzij de intrestaftrek werd gecreëerd in de Belgische filialen van buitenlandse multinationals. Vives, een onderzoeksgroep van de faculteit Economie van de KU Leuven, becijferde dat het om ruim 20.000 banen gaat. De werkgelegenheid in de Belgische filialen steeg in de periode 2006-2014 gemiddeld met 4,9 procent tegenover de buitenlandse filialen, wat overeenstemt met 20.577 werknemers. In principe zijn het aantal nieuwe banen nog een onderschatting, omdat Belgische en niet-Europese bedrijven niet in de cijfers vervat zitten, terwijl de gunstmaatregel ook voor hen geldt. Multinationals die na 2006 in België neerstreken, zijn evenmin meegerekend. De kostprijs van de nieuwe banen - via mogelijke lagere belastinginkomsten als gevolg van de gunstmaatregel - heeft Vives niet berekend. (DT/BO)