Hoewel de wet dus enkel van toepassing is op de bestuursraden, en niet op de directiecomités, maakte het Instituut ook een balans op van de gendergelijkheid in die strategische en beslissingsfuncties. Exact 47,8 procent van de onderzochte directiecomités had geen enkele vrouw, 39,1 procent amper één. Hoe kleiner de onderneming, hoe meer gelijkheid. In overheidsbedrijven zijn vrouwen amper aanwezig in de directiecomités en in sommige gevallen zelfs helemaal niet. De directiecomités van alle onderzochte bedrijven samen bevatten 12,1 procent vrouwen, bij overheidsbedrijven zakte dat tot 6,6 procent. Volgens het Instituut gaat het zelfs zover dat sommige overheidsbedrijven die de wet op de quota in de bestuursraden wel naleven, zoals de NMBS, of nog beter doen, zoals bpost, geen enkele vrouw in hun directiecomité hebben. Het Instituut beveelt daarom aan om ook genderquota op te leggen voor de directiecomités van beursgenoteerde ondernemingen en autonome overheidsbedrijven. Want de resultaten van de genderquota in de bestuursraden zijn wel "bemoedigend". Het percentage vrouwen in de bestuursraden van de onderzochte bedrijven is op zes jaar verdubbeld: van 8,2 procent in 2008 naar 12,7 procent in 2012 en 16,6 procent in 2014. In 2014 haalde 21 procent van de onderzochte bedrijven, of 25 van de 119, het derde vrouwen dat in de wet wordt opgelegd. De wet is al van toepassing voor de overheidsbedrijven sinds 2012, voor de grote beursgenoteerde bedrijven geldt ze vanaf 2017, voor de kleine vanaf 2019. (Belga)

Hoewel de wet dus enkel van toepassing is op de bestuursraden, en niet op de directiecomités, maakte het Instituut ook een balans op van de gendergelijkheid in die strategische en beslissingsfuncties. Exact 47,8 procent van de onderzochte directiecomités had geen enkele vrouw, 39,1 procent amper één. Hoe kleiner de onderneming, hoe meer gelijkheid. In overheidsbedrijven zijn vrouwen amper aanwezig in de directiecomités en in sommige gevallen zelfs helemaal niet. De directiecomités van alle onderzochte bedrijven samen bevatten 12,1 procent vrouwen, bij overheidsbedrijven zakte dat tot 6,6 procent. Volgens het Instituut gaat het zelfs zover dat sommige overheidsbedrijven die de wet op de quota in de bestuursraden wel naleven, zoals de NMBS, of nog beter doen, zoals bpost, geen enkele vrouw in hun directiecomité hebben. Het Instituut beveelt daarom aan om ook genderquota op te leggen voor de directiecomités van beursgenoteerde ondernemingen en autonome overheidsbedrijven. Want de resultaten van de genderquota in de bestuursraden zijn wel "bemoedigend". Het percentage vrouwen in de bestuursraden van de onderzochte bedrijven is op zes jaar verdubbeld: van 8,2 procent in 2008 naar 12,7 procent in 2012 en 16,6 procent in 2014. In 2014 haalde 21 procent van de onderzochte bedrijven, of 25 van de 119, het derde vrouwen dat in de wet wordt opgelegd. De wet is al van toepassing voor de overheidsbedrijven sinds 2012, voor de grote beursgenoteerde bedrijven geldt ze vanaf 2017, voor de kleine vanaf 2019. (Belga)