Bonden en werkgevers zitten al enkele weken, in alle discretie, samen over een nieuw herenakkoord. Het vorige akkoord dateert van 2012, en was - onder druk van de politiek - aan een update toe. De sociale partners waren graag tot een akkoord gekomen voor de start van de Krokusvakantie. Maar dat is niet gelukt, aldus Sioen. "Er is geen akkoord, maar ook geen breuk." Het overleg gaat tijdens de vakantie voort. Een akkoord tijdens de vakantie lukt wellicht niet. Als er al een nieuw herenakkoord uit de bus komt, gebeurt dat wellicht in de eerste week na de vakantie. In dat herenakkoord moeten afspraken staan over wat wel en niet kan bij een sociaal conflict. Mogen vliegende stakingsposten? Kunnen sancties worden opgelegd bij niet respecteren van de afspraken, en welke? Kunnen eenzijdige verzoekschriften worden ingediend om een staking stop te zetten? (Belga)

Bonden en werkgevers zitten al enkele weken, in alle discretie, samen over een nieuw herenakkoord. Het vorige akkoord dateert van 2012, en was - onder druk van de politiek - aan een update toe. De sociale partners waren graag tot een akkoord gekomen voor de start van de Krokusvakantie. Maar dat is niet gelukt, aldus Sioen. "Er is geen akkoord, maar ook geen breuk." Het overleg gaat tijdens de vakantie voort. Een akkoord tijdens de vakantie lukt wellicht niet. Als er al een nieuw herenakkoord uit de bus komt, gebeurt dat wellicht in de eerste week na de vakantie. In dat herenakkoord moeten afspraken staan over wat wel en niet kan bij een sociaal conflict. Mogen vliegende stakingsposten? Kunnen sancties worden opgelegd bij niet respecteren van de afspraken, en welke? Kunnen eenzijdige verzoekschriften worden ingediend om een staking stop te zetten? (Belga)