De regering wil een nieuwe regeling uitwerken voor de afkoop van studiejaren met het oog op een hoger pensioen. Vandaag kunnen werknemers uit de privesector tot tien jaar na hun afstuderen hun studiejaren 'afkopen', zodat die meetellen voor hun pensioen. Voor ambtenaren is dat zelfs gratis. Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine wil dat systeem harmoniseren. Vanaf 2020 zou nog één systeem voor ambtenaren, werknemers uit de privésector en zelfstandigen gelden: de eerste tien jaar na het afstuderen zou men de studiejaren kunnen afkopen aan 1.500 euro per diplomajaar, daarna zou het veel duurder worden. Wel plande de minister een overgangsregeling van drie jaar: alle werknemers - ongeacht hun leeftijd - zullen hun studiejaren kunnen opkopen aan 1.500 euro per diplomajaar. Bovendien geldt in 2017 en 2018 een korting van tien procent én is de bijdrage fiscaal aftrekbaar. Dat zal in ruil 250 euro extra pensioen opleveren per afgekocht studiejaar voor een alleenstaande en 310 euro voor een gezinspensioen. Die overgangsregeling zou in maart ingaan, maar kan niet meer worden gehaald. Zeker nu het dossier is uitgesteld. (Belga)

De regering wil een nieuwe regeling uitwerken voor de afkoop van studiejaren met het oog op een hoger pensioen. Vandaag kunnen werknemers uit de privesector tot tien jaar na hun afstuderen hun studiejaren 'afkopen', zodat die meetellen voor hun pensioen. Voor ambtenaren is dat zelfs gratis. Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine wil dat systeem harmoniseren. Vanaf 2020 zou nog één systeem voor ambtenaren, werknemers uit de privésector en zelfstandigen gelden: de eerste tien jaar na het afstuderen zou men de studiejaren kunnen afkopen aan 1.500 euro per diplomajaar, daarna zou het veel duurder worden. Wel plande de minister een overgangsregeling van drie jaar: alle werknemers - ongeacht hun leeftijd - zullen hun studiejaren kunnen opkopen aan 1.500 euro per diplomajaar. Bovendien geldt in 2017 en 2018 een korting van tien procent én is de bijdrage fiscaal aftrekbaar. Dat zal in ruil 250 euro extra pensioen opleveren per afgekocht studiejaar voor een alleenstaande en 310 euro voor een gezinspensioen. Die overgangsregeling zou in maart ingaan, maar kan niet meer worden gehaald. Zeker nu het dossier is uitgesteld. (Belga)