Dat meldt De standaard vrijdag.

De rechtbank deed een uitspraak in de zaak die de NMBS half februari vorig jaar was begonnen. Het vonnis telt niet minder dan 18 pagina's. De NMBS eistte ruim 50 miljoen euro terug van Electrabel: volgens de spoorwegmaatschappij was haar bijna 37,2 miljoen euro te veel aangerekend. Daarbovenop wou ze dat Electrabel veroordeeld werd tot de betaling van 15,5 miljoen interesten.

De spoorwegen wreven de elektriciteitsproducent ongeoorloofde winsten door een kunstmatig hoge elektriciteitsprijs aan. Daarvoor baseerde de NMBS zich op studies van de Creg, de Belgische energieregulator. Die toonden aan dat dat Electrabel CO2-rechten die het zelf gratis heeft gekregen, toch doorrekent aan zijn klanten.

"De Brusselse rechtbank van eerste aanleg windt er geen doekjes om: Electrabel heeft een machtsoverwicht op de Belgische energiemarkt. Maar de rechtbank vindt tegelijk dat de Belgische spoorwegen er niet in geslaagd zijn de nodige bewijzen te leveren dat Electrabel zijn machtspositie ook effectief heeft misbruikt", zo meldt het dagblad.

Dat meldt De standaard vrijdag. De rechtbank deed een uitspraak in de zaak die de NMBS half februari vorig jaar was begonnen. Het vonnis telt niet minder dan 18 pagina's. De NMBS eistte ruim 50 miljoen euro terug van Electrabel: volgens de spoorwegmaatschappij was haar bijna 37,2 miljoen euro te veel aangerekend. Daarbovenop wou ze dat Electrabel veroordeeld werd tot de betaling van 15,5 miljoen interesten. De spoorwegen wreven de elektriciteitsproducent ongeoorloofde winsten door een kunstmatig hoge elektriciteitsprijs aan. Daarvoor baseerde de NMBS zich op studies van de Creg, de Belgische energieregulator. Die toonden aan dat dat Electrabel CO2-rechten die het zelf gratis heeft gekregen, toch doorrekent aan zijn klanten. "De Brusselse rechtbank van eerste aanleg windt er geen doekjes om: Electrabel heeft een machtsoverwicht op de Belgische energiemarkt. Maar de rechtbank vindt tegelijk dat de Belgische spoorwegen er niet in geslaagd zijn de nodige bewijzen te leveren dat Electrabel zijn machtspositie ook effectief heeft misbruikt", zo meldt het dagblad.