De NMBS Holding zou, op basis van een audit door Boston Consulting Group (BCG), een brief geschreven hebben aan de directie van de NMBS om de aandacht te vestigen op de zorgwekkende financiële situatie van de maatschappij, en om inspanningen vast te leggen om de schuld te stabiliseren tegen 2012.

De resultaten van het reizigersvervoer "veroorzaken reden tot grote bezorgdheid, omdat ze tot voor kort nog een gezonde financiële positie toonden", staat onder meer in de acht pagina's tellende brief die dateert van 6 april.

Om de groep toe te laten om zijn schuld te stabiliseren, moet het de ebitda (de winst vóór belastingen, intresten, afschrijvingen en waardeverminderingen) met 286 miljoen euro verhogen in vergelijking met 2009.

De NMBS Holding zou, op basis van een audit door Boston Consulting Group (BCG), een brief geschreven hebben aan de directie van de NMBS om de aandacht te vestigen op de zorgwekkende financiële situatie van de maatschappij, en om inspanningen vast te leggen om de schuld te stabiliseren tegen 2012. De resultaten van het reizigersvervoer "veroorzaken reden tot grote bezorgdheid, omdat ze tot voor kort nog een gezonde financiële positie toonden", staat onder meer in de acht pagina's tellende brief die dateert van 6 april. Om de groep toe te laten om zijn schuld te stabiliseren, moet het de ebitda (de winst vóór belastingen, intresten, afschrijvingen en waardeverminderingen) met 286 miljoen euro verhogen in vergelijking met 2009.